Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ​CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CON SỐ 9 KỲ DIỆU

Title

​CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CON SỐ 9 KỲ DIỆU

Loại tin

THEO DẤU CHÂN BÁC

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung


🌺 Tên của Người - Hồ Chí Minh có 9 âm tiết.

🌺 Người sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 (ở thế kỷ 19).


🌺 Sau cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, thay mặt Chính phủ lâm thời cách mạng, Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cũng từ ngày đó, Bác trở thành vị Chủ tịch nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.


🌺 Ngày 19 tháng 12 năm 1946, trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược, Bác có một câu nói nổi tiếng và đã trở thành quyết tâm của cả dân tộc: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Câu nói này có 19 từ.


🌺 Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trước khi vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại Đền Giếng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bác đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong và Trung đoàn 57: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói lịch sử này được Bác nói vào ngày 19 tháng 9 năm 1954.


🌺 Ngày 17 tháng 7 năm 1966, trong Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Bác Hồ đã nói một câu bất hủ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Câu nói này có 9 từ và đã trở thành chân lý của thời đại.


🌺 Bác mất vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, thọ 79 tuổi. Đặc biệt, trong Di chúc, Bác đã viết một đoạn rất xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình như sau: “Về việc riêng, suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Đoạn viết này có 79 từ.


🌺 Có một điều kỳ lạ và rất linh thiêng là ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 - ngày lịch sử trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam cũng là Ngày Bác Hồ về cõi vĩnh hằng 24 năm sau đó (ngày 2 tháng 9 năm 1969).


🌺 Lấy ngày sinh, tháng sinh cộng lại (19+5=24) thì đúng bằng thời gian Bác Hồ trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nguồn: https://media.zalo.me

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/18/2019 10:57 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 8/18/2019 10:57 AM by Bùi Hữu Chí