Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi

Thông qua kênh nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em 2016. Thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp, các cơ quan chức năng trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi. Đồng thời tăng cường sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia và các cơ quan chức năng trên lĩnh vực tâm lý, luật pháp, y tế cho thanh thiếu nhi
  
  
  
  
BÀI 1.docx
  
8/12/2020 11:17 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
BÀI 2.docx
  
8/12/2020 11:17 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
BÀI 3.docx
  
8/12/2020 11:22 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
BÀI 4.docx
  
8/12/2020 12:36 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
Bộ infographic các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.docx
  
8/12/2020 2:54 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
  
  
  
  
125763406_2753788818198613_5773639876956388405_o.jpg
  
11/25/2020 1:46 AMNo presence informationBùi Hữu Chí