Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment5/7/2021
KH Tổ chức Cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề "Nét đẹp áo xanh trong ngày bầu cử"
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH57/5/2021
  
Attachment7/5/2021
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “80 năm sáng ngời trang sử Đội ” Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH57/5/2021
  
Attachment6/4/2021
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Hội thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai (15/5/1946 - 15/5/2021)
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH56/4/2021
  
Attachment2/24/2021
Tổ chức Cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Màu áo tôi yêu” trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/24/2021
  
Attachment12/15/2020
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) cổ động, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5
  
Attachment10/27/2020
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm tuyên truyền công tác dân số với chủ đề “Thanh niên với công tác Dân số”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH510/27/2020
  
Attachment8/21/2020
Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ Đồng Nai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản28/21/2020
  
Attachment8/14/2020
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết cảm nhận tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên thanh niên với chủ đề “Áo xanh mùa Covid-19”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản28/14/2020
  
Attachment7/21/2020
Triển khai và vận động cán bộ trẻ tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020
TỈNH ĐOÀN4CÔNG VĂN4Văn bản2
  
Attachment5/19/2020
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THÀNH VIÊN THAM GIA LIÊN HOAN CLB LÝ LUẬN TRẺ CỤM MIỀN ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ I, NĂM 2020
TỈNH ĐOÀN4THÔNG BÁO11Văn bản25/19/2020
  
Attachment4/20/2020
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản24/20/2020
  
Attachment3/30/2020
kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên về “tu dưỡng đạo đức suốt đời”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản23/30/2020
  
Attachment3/30/2020
Kế hoạch hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 đối với cán bộ Đoàn về “xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản23/30/2020
  
Attachment3/31/2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản23/31/2020
  
Attachment3/17/2020
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật 2020"
UBND Tỉnh1KẾ HOẠCH5Văn bản23/17/2020
  
Attachment3/25/2020
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TỈNH ĐOÀN4CÔNG VĂN4Văn bản23/25/2020
  
Attachment3/23/2020
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Tỉnh ủy2CÔNG VĂN4Văn bản23/23/2020
  
Attachment3/19/2020
KẾ HOẠCH Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên tỉnh Đồng Nai
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản23/19/2020
  
2/24/2020
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 34-KH/TU
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/24/2020
  
Attachment3/9/2020
Kế hoạch thi ảnh trực tuyến "Áo xanh tình nguyện - Màu áo tôi yêu"
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản23/9/2020
  
Attachment2/24/2020
HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ năm 2020
TỈNH ĐOÀN4HƯỚNG DẪN6Văn bản22/24/2020
  
Attachment2/24/2020
Kế hoạch Kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai - Quý 1 năm 2020
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/24/2020
  
Attachment2/24/2020
Kế hoạch tổ chức "Ngày đoàn viên năm 2020" với chủ đề "Tuổi trẻ Đồng Nai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/24/2020
  
Attachment2/20/2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/20/2020
  
Attachment2/17/2020
Kế hoạt Tháng Thanh niên năm 2020
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/17/2020
  
Attachment12/31/2019
TỈNH ĐOÀN4CHƯƠNG TRÌNH7Văn bản212/31/2019
  
1/2/2020
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)
TỈNH ĐOÀN4THƯ MỜI9Văn bản21/2/2020
  
12/31/2019
TỈNH ĐOÀN4ĐỀ CƯƠNG13Văn bản212/26/2019
  
Attachment12/31/2019
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản212/26/2019
  
Attachment5/7/2019
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Nai
TỈNH ĐOÀN4HƯỚNG DẪN6Văn bản25/7/2019
1 - 30Next