Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
  
1/2/2020
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)
TỈNH ĐOÀN4THƯ MỜI9Văn bản21/2/2020
  
12/31/2019
TỈNH ĐOÀN4ĐỀ CƯƠNG13Văn bản212/26/2019
  
Attachment12/31/2019
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản212/26/2019
  
Attachment5/7/2019
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Nai
TỈNH ĐOÀN4HƯỚNG DẪN6Văn bản25/7/2019
  
Attachment5/7/2019
Kế hoạch Thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Nai
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản25/7/2019
  
Attachment4/17/2019
Kế hoạch tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản24/17/2019
  
Attachment4/18/2019
Kế hoạch Ngày hội Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH54/18/2019
  
Attachment4/5/2019
KẾ HOẠCH tổ chức Hội thi trực tuyến các môn khoa học Mác - Lênin; tư tưởng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên lần VII - năm 2019 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản24/5/2019
  
Attachment3/26/2019
KẾ HOẠCH Tổ chức bình xét và trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” lần thứ VI, năm 2018
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản23/26/2019
  
Attachment3/25/2019
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019 - 2022
TỈNH ĐOÀN4QUYẾT ĐỊNH14Văn bản23/25/2019
  
Attachment2/28/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa XI) về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi” giai đoạn 2018 - 2022”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/28/2019
  
Attachment3/12/2019
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Chương trình kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội thao cán bộ Đoàn chuyên trách tỉnh Đồng Nai lần 2, năm 2019
TỈNH ĐOÀN4THÔNG BÁO11Văn bản23/12/2019
  
Attachment3/5/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2022
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản23/5/2019
  
Attachment2/18/2019
KẾ HOẠCH Tháng Thanh niên năm 2019
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/18/2019
  
Attachment2/18/2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ Khởi động Tháng Thanh niên và “Ngày đoàn viên” cấp tỉnh năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Nai tình nguyện vì cộng đồng”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản22/18/2019
  
Attachment2/12/2019
HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” đối với cán bộ Đoàn và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên
TỈNH ĐOÀN4HƯỚNG DẪN6Văn bản22/12/2019
  
Attachment2/12/2019
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Quý I năm 2019, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH52/12/2019
  
Attachment1/18/2019
Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Đồng Nai nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH51/18/2019
  
Attachment12/28/2018
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2019
TỈNH ĐOÀN4CHƯƠNG TRÌNH7Văn bản212/28/2018
  
Attachment12/12/2018
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động khởi động năm 2019 - Năm Thanh niên tình nguyện
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản212/12/2018
  
Attachment9/24/2018
KẾ HOẠCH tổ chức Hội thi trực tuyến các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên lần VI - năm 2018 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản29/24/2018
  
Attachment9/13/2018
Công văn tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên
TỈNH ĐOÀN4CÔNG VĂN4Văn bản29/13/2018
  
Attachment6/22/2018
Kế hoạch triển khai 6 bài học lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2018
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH5Văn bản26/22/2018
  
Attachment5/24/2018
Hướng dẫn Thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022
Trung ương Đoàn7HƯỚNG DẪN6Văn bản25/24/2018
  
Attachment7/12/2018
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Thiết kế poster và sáng kiến "Hãy làm sạch biển"
Hội LHTN6KẾ HOẠCH5Văn bản27/12/2018
  
Attachment7/13/2018
Kế hoạch Thực hiện về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của nữ thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH57/13/2018
  
Attachment6/26/2018
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi vẽ “Vì một Việt Nam xanh”
Trung ương Đoàn7KẾ HOẠCH5Văn bản26/26/2018
  
Attachment6/20/2018
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Kế hoạch số 96-KH/TW ngày 29/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa VIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH56/20/2018
  
Attachment4/20/2018
Kế hoạch Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
TỈNH ĐOÀN4KẾ HOẠCH54/20/2018
  
Attachment4/26/2018
Thông báo số 1 về việc tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Nai lần thứ V, năm 2018
TỈNH ĐOÀN4THÔNG BÁO11Văn bản24/26/2018
1 - 30Next