Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
18-24thang7.doc
  
7/20/2016 3:25 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 3 tháng 7/2016
201708071159.pdf
  
8/8/2017 8:27 AMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ 07-13/8/2017
7-13.8.2016.pdf
  
8/10/2016 4:42 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 2 tháng 8 năm 2016
lctt_từ_107_đến_1672017.pdf
  
7/13/2017 7:13 PMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ 10-16/7/2017
lctt_từ_155_đến_2152017.pdf
  
5/16/2017 10:27 AMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ 15-21/5/2017
lctt_từ_1710_đến_23102016.pdf
  
10/17/2016 6:08 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 3 tháng 10 năm 2016
lctt_từ_177_đến_2372017.pdf
  
7/17/2017 8:38 PMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ 17-23/7/2017
lctt_từ_202_đến_2622017.pdf
  
2/23/2017 3:48 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc từ 20 - 26/02/2017
lctt_từ_2111_đến_27112016.pdf
  
11/25/2016 9:53 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc từ 21/11 - 27/11/2016
lctt_từ_27_đến_3072017.pdf
  
7/25/2017 4:59 PMNo presence informationBùi Hữu Chílich công tác từ 24/7 - 30/7/2017
lctt_từ_37_đến_972017.pdf
  
7/5/2017 11:34 AMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ 3-9/7/2017
lctt_từ_63_đến_1232017.pdf
  
3/8/2017 2:26 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTừ ngày 06 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017
lctt_từ_711_đến_13112016.pdf
  
11/9/2016 5:59 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 2 tháng 11 năm 2016
lctt_tuantu317_den_682017.pdf
  
8/1/2017 11:36 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch công tác từ ngày 37/7 - 06/8/20178
lịch công tác từ  tháng 14 đến 20.11 năm 2016.pdf
  
11/15/2016 4:31 PMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ ngày 14/11 đến 20/11 năm 2016
Lich cong tac tu ngay  27 thang 2 den 05 thang 3.pdf
  
2/28/2017 10:15 AMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ ngày 27/02 đến ngày 05/3 năm 2017
lịch công tác tuần 2.9.2016.pdf
  
9/12/2016 8:35 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 2 tháng 9/2016
Lịch Công tác tuần 21.3 - 27.3.pdf
  
3/19/2016 2:16 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 4 tháng 03 năm 2016
lich tuan 02.01-08.01.2017.doc
  
1/3/2017 8:10 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 1 tháng 1/2017
lich tuan 08-14.5.2017.doc
  
5/9/2017 4:29 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch tuần từ ngày 08-14 tháng 5 năm 2017
Lich tuan 1 - thang 4.doc
  
4/5/2016 10:08 AMNo presence informationBùi Hữu Chílịch làm việc tuần 1 tháng 4 năm 2016
Lich tuan 1.9.doc
  
8/30/2016 11:23 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 1 tháng 9/2016
Lich tuan 11.7 - 17.7.pdf
  
7/14/2016 8:22 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 2 tháng 7/2016
lich tuan 12.12-18.12.doc
  
12/12/2016 10:49 AMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ ngày 12/12 đến 18/12 năm 2016
lich tuan 13-19.03.2017.doc
  
3/14/2017 3:29 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch công tác tuần (từ ngày 13/3/2017 đến 19/3/2017)
lich tuan 17-23.04.2017.doc
  
4/18/2017 8:33 AMNo presence informationBùi Hữu ChíNgày 17 đến 23/4/2017
lich tuan 19.12-25.12.2016.doc
  
12/18/2016 10:17 PMNo presence informationBùi Hữu Chílịch công tác từ ngày 19/12 đến 25/12 năm 2016
Lich tuan 2 thang 9.doc
  
9/5/2016 11:30 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 2 tháng 9 năm 2016
Lich tuan 2.5 ph.doc
  
5/10/2016 10:55 AMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 2 tháng 5 năm 2016
Lich tuan 2.6.doc
  
6/13/2016 2:08 PMNo presence informationBùi Hữu ChíLịch làm việc tuần 2 tháng 6.2016
1 - 30Next