Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn hội tncn tháng 92016 (1).pdf
  
9/15/2016 3:48 PMNo presence informationBùi Hữu Chítài liệu sinh hoạt Chi Đoàn, Chi Hội TNCN tháng 9 năm 2016
TAI LIEU SH CHI DOAN THANG 5.pdf
  
5/10/2018 11:44 AMNo presence informationBùi Hữu Chítài liệu sinh hoạt chi đoàn chi hội tháng 5.2018
Tai lieu SHCD_ thang 1.2.2016.pdf
  
1/21/2016 11:37 AMNo presence informationBùi Hữu Chítài liệu SHCĐ theo định hướng TWĐ tháng 1-2/2016
Tai lieu SHCD_ thang 10.2016 (phat hanh).pdf
  
10/5/2016 3:48 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoạt Chi đoàn theo định hướng TW Đoàn tháng 10 năm 2016
Tai lieu SHCD_ thang 11 (final).pptx
  
11/12/2015 3:11 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu SHCĐ theo định hướng TWĐ tháng 11.2015
Tai lieu SHCD_ thang 3.2016 (final).pdf
  
3/17/2016 6:42 AMNo presence informationBùi Hữu Chítài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội theo định hướng Trung ương Đoàn tháng 03/2016
Tai lieu SHCD_ thang 3.2016 (final).pptx
  
3/17/2016 6:44 AMNo presence informationBùi Hữu Chítài liệu sinh hoạt Chi Đoàn - Chi Hội tháng 03 năm 2016
Tai lieu SHCD_ thang 4.2016.pptx
  
4/6/2016 5:17 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu SHCĐ theo định hướng TWĐ tháng 04/2016
Tai lieu SHCD_ thang 7.2016.pdf
  
7/9/2016 11:14 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoạt Chi Đoàn theo định hướng TW tháng 7 năm 2016
Tai lieu SHCD_ thang 7.2016.pptx
  
7/9/2016 11:09 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoạt Chi Đoàn theo định hướng TW tháng 7 năm 2016
Tai lieu SHCD_ thang 8 năm 2016.pptx
  
8/15/2016 9:48 AMNo presence informationBùi Hữu Chítài liệu sinh hoạt chi đoàn chi hội thanh niên công nhân theo định hương TW Đoàn
Tai lieu SHCD_ thang 8.2016.pptx
  
8/15/2016 9:46 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
Tai lieu SHCD_ thang 9.2016 (phat hanh).pdf
  
9/14/2016 1:14 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu SHCĐ theo định hướng TWĐ tháng 9/2016
Tai lieu SHCD_phat hanh 06.5.2016.pdf
  
5/6/2016 3:05 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu SHCĐ theo định hướng TWĐ tháng 5/2016
Tài liệu sinh hoat  thang 2.2015.pdf
  
2/12/2015 10:17 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoat  thang 2.2015
Tài liệu sinh hoat  thang 3.2015.pdf
  
3/4/2015 2:56 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoat  thang 3.2015
tai lieu sinh hoat chi doan 4.2018.pdf
  
5/10/2018 11:43 AMNo presence informationBùi Hữu Chítài liệu sinh hoạt chi đoàn chi hội tháng 4.2018
tai lieu sinh hoat chi doan chi hoi thang 9.pdf
  
9/21/2017 1:59 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoạt chi đoàn chi hội tháng 9.2017
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 1.2019.pdf
  
1/8/2019 3:11 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 1.2019
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10.11-2017.pdf
  
10/12/2017 2:21 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10.11-2017
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn Tháng 10.pdf
  
10/11/2019 5:28 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu sinh hoạt chi đoàn Tháng 10
Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 10-2018.pdf
  
10/3/2018 7:58 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 10-2018
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 11.2018.pdf
  
11/13/2018 9:19 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 11-2018
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 12-2018.pdf
  
12/5/2018 2:41 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 12-2018
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 2.2019.pdf
  
2/12/2019 4:01 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 2.2019
Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn Tháng 3.2018.pdf
  
6/18/2018 8:25 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt chi đoàn Tháng 3.2018
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 3.2019.pdf
  
3/8/2019 10:57 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 3.2019
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 4.2019.pdf
  
4/11/2019 10:30 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 4.2019
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn Tháng 5.2019.pdf
  
5/9/2019 8:19 AMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt Chi đoàn Tháng 5.2019
Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 6.2019.pdf
  
6/7/2019 4:08 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 6.2019
1 - 30Next