Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.pdf
  
9/23/2016 6:04 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
204 CV tuyên truyền về PC cơn bão số 12.pdf
  
11/3/2017 3:25 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
2344 btgtu- cv tuyen truyen hoi thi olympic.pdf
  
4/1/2019 10:15 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
6496 tu- sao gui hd 88-btgtw.pdf
  
4/22/2019 4:01 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
90 btgtu- hd sd tai lieu hoi dap.pdf
  
4/1/2019 10:14 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-01-2018.pdf
  
5/9/2018 2:26 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-02-2018.pdf
  
5/9/2018 2:28 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-03-2018.pdf
  
5/9/2018 2:30 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-04-2018.pdf
  
5/9/2018 2:31 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
Bản tin Chiến dịch TNTN hè 2018 - số 01.pdf
  
6/18/2018 3:22 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BC chinh tri (cong bo rong rai.7.10.2017).doc
  
10/9/2017 4:06 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BỘ CÔNG CỤ TUYÊN TRUYỀN.rar
  
7/26/2017 11:21 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
BTGTU-CV-2424-1752019.pdf
  
5/27/2019 3:53 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
câu hỏi, đề cương, bản đăng ký dự thi.doc
  
8/5/2019 3:17 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
chinh thuc - DE CUONG TUYEN TRUYEN 320 NAM.doc
  
12/12/2018 10:07 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
DCTT 87 nam TL Doan va TTN 2018 (phat hanh).doc
  
3/14/2018 10:36 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
Đề cương chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh.docx
  
10/1/2017 9:26 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
Đề cương truyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.doc
  
9/20/2017 11:26 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
Đe cuong TT 88 nam TL Doan va TTN 2019 -23-2-9 (ban hanh).doc
  
2/22/2019 2:27 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN  KỶ NIỆM 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM  VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.doc
  
8/18/2016 7:11 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
de cuong tuyen truyen 100 nam CMTM Nga.pdf
  
8/21/2017 2:19 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 130 NAM NGAY SINH CHU TỊCH TON DUC THANG.pdf
  
8/9/2018 9:14 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.docx
  
4/23/2019 3:17 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
De cuong tuyen truyen 60 nam ngay truyen thong Hoi LHTN Viet Nam.doc
  
9/26/2016 3:36 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
De cuong tuyen truyen 66 nam.doc
  
12/28/2015 2:46 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN.doc
  
12/14/2016 11:05 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
DE CUONG TUYEN TRUYEN 70 NAM THI DUA AI QUOC.pdf
  
5/24/2018 9:21 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
De cuong tuyen truyen 70 nam toan quoc khang chien.pdf
  
12/12/2016 9:36 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
De cuong tuyen truyen 75 nam Doi.doc
  
5/8/2016 4:58 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
De cuong tuyen truyen 85 nam TL Doan (1).doc
  
3/11/2016 10:19 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
1 - 30Next