Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
03- decuong80namnamkykhoinghia.docx
  
11/18/2020 2:24 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
04- De cuong tuyen truyen  nam ngay sinh dong chi le duc anh.docx
  
11/18/2020 2:24 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
1. DE CUONG TUYEN TRUYEN 90 NAM NGAY TRUYEN THONG CONG TAC DAN VAN CUA DANG.docx
  
9/8/2020 10:25 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
1. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.docx
  
4/17/2020 3:49 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
130 btgtu- hd tuyen truyen kn 45 nam gpmn-trang-7-16.pdf
  
4/20/2020 10:39 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.pdf
  
4/26/2021 3:15 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.pdf
  
9/23/2016 6:04 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
2020 - CHUYEN DE CHO CAN BO DOAN.pdf
  
3/17/2020 12:08 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
2020 - CHUYEN DE CHO DOAN VIEN.pdf
  
3/17/2020 12:08 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
204 CV tuyên truyền về PC cơn bão số 12.pdf
  
11/3/2017 3:25 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
2344 btgtu- cv tuyen truyen hoi thi olympic.pdf
  
4/1/2019 10:15 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
2902 btgtu- sao gui de cuong tuyen truyen gthv.pdf
  
4/3/2020 3:19 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
2999 btgtu- gui tai lieu tuyen truyen viec phan loai chat thai ran-trang-3-11.pdf
  
6/16/2020 4:35 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
460 KH tc cuoc thi cac mon khoa hoc LLCT 2020.pdf
  
11/7/2020 7:24 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
484 mttq- phoi hop tuyen truyen giai bao chi.pdf
  
4/15/2020 10:01 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
524 KH ngay sach VN 2021.pdf
  
4/21/2021 5:29 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
60 nam thanh lap Khu ủy miền Đông.doc
  
2/5/2021 11:16 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
6496 tu- sao gui hd 88-btgtw.pdf
  
4/22/2019 4:01 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
90 btgtu- hd sd tai lieu hoi dap.pdf
  
4/1/2019 10:14 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-01-2018.pdf
  
5/9/2018 2:26 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-02-2018.pdf
  
5/9/2018 2:28 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-03-2018.pdf
  
5/9/2018 2:30 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BAN TIN 20-04-2018.pdf
  
5/9/2018 2:31 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
Bản tin Chiến dịch TNTN hè 2018 - số 01.pdf
  
6/18/2018 3:22 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BC chinh tri (cong bo rong rai.7.10.2017).doc
  
10/9/2017 4:06 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
BỘ CÔNG CỤ TUYÊN TRUYỀN.rar
  
7/26/2017 11:21 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
BTGTU-CV-2424-1752019.pdf
  
5/27/2019 3:53 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
câu hỏi, đề cương, bản đăng ký dự thi.doc
  
8/5/2019 3:17 PMNo presence informationBùi Hữu Chí
chinh thuc - DE CUONG TUYEN TRUYEN 320 NAM.doc
  
12/12/2018 10:07 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
Chuyên đề học tập Hồ Chí Minh.html
  
2/11/2020 11:39 AMNo presence informationBùi Hữu Chí
1 - 30Next