Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

XUNG KÍCH - ĐỒNG  HÀNH

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 4

Nhóm chuyên mục tin:ID

4

Attachments

Created at 4/4/2014 10:27 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 8/8/2017 3:58 PM by Bùi Hữu Chí