Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Attachments

Created at 4/4/2014 10:27 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 8/8/2017 4:00 PM by Bùi Hữu Chí