NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021) - TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - - Chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Nai lần thứ XIII năm 2020 và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020. - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017)
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN
​Đa dạng hóa các hình thức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII Đảng của tổ chức Đoàn
Cập nhật 23/06/2021 16:35

 

Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, trong đó có vai trò của tổ chức Đoàn góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đại hội đề ra. 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng thành hiện thực, nhất là “cần sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị”[1].
IMG_2260.JPGCông tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị. Đây chính là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và không ngừng đổi mới công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên.

* Phát huy tối đa hiệu quả của mạng xã hội trong công tác triển khai, tuyên truyền.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội cả thế giới; nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp là kịp thời chuyển đổi phương thức hoạt động cho phù hợp, trong đó có hoạt động truyền thông đến cán bộ, đoàn viên than thiếu nhi; chú trọng phát huy vai trò của các các cấp bộ Đoàn cơ sở, tăng cường đổi mới, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền, như: Thông qua tổ chức Hội nghị học tập bằng hình thức trực tuyến, thông qua các app, phần mềm hỗ trợ; lồng ghép nội dung học tập, tuyên truyền Nghị quyết vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; triển lãm; các Hội thi tuyên truyền thanh niên về Nghị quyết, thi viết, thi trắc nghiệm trực tuyến…

- Ngay sau đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh tại các điểm cầu; từ điểm cầu cấp tỉnh đến 27 đơn vị cấp huyện (tương đương) và 620 điểm cầu cấp cơ sở. Mỗi hội nghị thường thu hút trên 2.500 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia tại các điểm cầu trực tuyến.

- Tổ chức các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các cuộc thi trực tuyến phù hợp với thị hiếu của đối tượng đoàn viên, thanh niên, thu hút đông đảo lượt đoàn viên thanh niên tham gia, truy cập (thông thường một cuộc thi trực tuyến sẽ thu hút trên 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên truy cập, tham gia). Để tham gia các cuộc thi trực tuyến, đoàn viên, thanh niên phải tự học tập Nghị quyết để có nền tảng kiến thức, hiểu biết nhất định sau đó mới có thể tham gia thi đạt kết quả cao. Đây là một trong những cách tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết đến với thanh niên.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biên soạn Bộ công cụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: biên soạn, đăng tải infographic về các điểm mới, các nội dung chính Nghị quyết để tuyên truyền đến cơ sở Đoàn, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn và trang fanpage của Đoàn, Hội, Đội tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, thực hiện mô hình “Sách nói tuyên truyền”, biên soạn nội dung về thông tin về kết quả và những điểm mới trong Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đăng tải trên trang fanpage của Đoàn, Hội, Đội tỉnh Đồng Nai.

Song song đó, Tỉnh đoàn biên soạn tài liệu sinh hoạt chi đoàn với chủ đề, chủ điểm về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 100% các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai hàng tháng đến các cơ sở đoàn và thực hiện chiếu video clip, hình ảnh tài liệu sinh hoạt chi đoàn với infographic Nghị quyết.

-  Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đoàn với Chủ đề tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các giải pháp, đề xuất triển khai tuyên truyền Nghị quyết hiệu quả, qua đó cũng góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tuyển chọn những báo cáo viên xuất sắc làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn. Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi để thực sự chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đoàn.

* Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết.

Thứ nhất, trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của cán bộ Đoàn chủ chốt; Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn các cấp; nhất là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Kịp thời xây dựng hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, chú trọng đến chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn các cấp để nghị quyết thật sự “thấm” và “ngấm” vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên; góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ hai, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng trong nội dung, nhiệm vụ công tác; gắn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết, các đề án của Đoàn sát, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị và đối tượng thanh thiếu nhi. Đây là nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải có sự vận dụng sáng tạo, đưa ra những giải pháp có tính khả thi và đảm bảo sức sống trong thực tiễn; phát huy được tài năng, sức trẻ của thanh niên; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt và học tập các nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội; các phần mềm hỗ trợ… bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, sáng tạo trong việc lồng ghép những nội dung của nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục triển khai các cuộc thi tìm hiểu; hội thi báo cáo, viên tuyên truyền viên… phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu nhi.

Thứ tư, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với công tác sơ, tổng kết, kịp thời đúc rút kinh nghiệm để triển khai thành công chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm thống nhất nhận thức, nhận rõ tình hình và nhiệm vụ, nắm vững thời cơ và thách thức của đất nước; chung sức đồng lòng, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng, vượt qua khó khăn, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tổ chức học tập Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

CTV Trịnh Tình

 [1] Phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên.

CÁC TIN KHÁC
» Đồng Nai: bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội công cụ cần thiết để điều chỉnh hành vi của giới trẻ trong việc sử dụng mạng xã hội (06/07/2021 15:10)
» ​Hệ thống 20 chỉ tiêu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (02/07/2021 10:23)
» ​Đồng Nai: Trên 300 cán bộ đoàn tham gia Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Quý II năm 2021; Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (30/06/2021 17:02)
» Tuổi trẻ Đồng Nai tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (24/06/2021 10:13)
» Không thể xuyên tạc, phủ nhận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta (30/06/2021 10:59)
» ​Đồng Nai: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn chuyên trách Tỉnh đoàn - Chuyên đề “Công tác tuyên giáo của Đoàn” (19/05/2021 16:47)
» Những mô hình học tập và làm theo Bác ở Ðồng Nai (18/05/2021 10:49)
» 4 biện pháp bảo vệ an toàn cho người dùng trên TikTok (03/06/2021 09:52)
» 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam - tầm vóc thời đại (07/05/2021 15:15)
» “Tẩy chay bầu cử”: Luận điệu sai trái, nguy hiểm (13/05/2021 09:12)
1 - 10 Next
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập