Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017) - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
Nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn
Cập nhật 12/11/2019 13:53

 

        Xác định việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, lâu dài có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức Đoàn, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đã ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn“về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019-2022”. Đồng thời, xây dựng và ban hành Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2022; tiếp tục triển khai về hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp làm việc của Ban Chấp hành “4 chủ động” và cán bộ Đoàn “5 biết”… quá đó đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu có thể kể đến các hoạt động như:

        Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh. Trong  năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 05 lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, cụ thể: Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Đồng Nai năm 2019;  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, dân tộc cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2019; Lớp tập huấn thiết kế infograpphic cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở với sự tham gia của100 đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở; Lớp Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn chủ chốt khối THPT năm học 2018 – 2019 và Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội khối các Trường Đại học, cao đẳng tỉnh Đồng Nai năm học 2019-2020.

        Bên cạnh đó, trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và  Học viện thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam tổ chức Lớp Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ thanh vận khóa 49, hệ vừa làm vừa học với sự tham gia của 61 đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở.  

        Ngoài ra, trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cử các đồng chí cán bộ Đoàn tham gia các lớp tập huấn do Trung ương Đoàn tổ chức như: tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng; lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức -Kiểm tra; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo... qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn.

         Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chôt cấp tỉnh, trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức học tập chuyên đề lý luận chính trị cho Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn năm 2019  với Chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhido Báo cáo viên: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thị Gấm - Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, học viện Chính trị khu vực 2 triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 dành cho cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi”; tập trung các nội dung trọng tâm, như: tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi; cán bộ Đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi; Nội dung cốt lõi của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để tạo môi trường cho cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng tổ chức các hội thi, như Hội thi cán bộ Đoàn ứng dụng công nghệ thông tin giỏi tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, năm 2019;  Hội thi tiếng Anh giao tiếp dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019; Cuộc thi trực tuyến Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên năm 2019; Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2019.  

64facd5217eaf1b4a8fb.jpg
84e0d96a02d2e48cbdc3.jpg
86a4407399cb7f9526da.jpg
c90247299d917bcf2280.jpg
Các hoạt động, chương trình được tổ chức hướng đến cán bộ Đoàn cơ sở

        Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn, vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Quyết định số 65-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 13/02/2018 về việc “Ban hành quy chế đi công tác tại cơ sở của Cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn Đồng Nai giai đoạn 2018-2022”.

           Điểm sáng tạo của tỉnh Đồng Nai là việc đi cơ sở được cụ thể hóa thực hiện theo 02 hình thức: (1) Đi công tác, nắm bắt tình hình tại cơ sở (dành cho Thường trực Tỉnh đoàn và trưởng, phó các ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn, cán bộ chuyên trách đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn) được quy định mỗi quý đi công tác cơ sở ít nhất 15 đợt và mỗi năm đi cơ sở ít nhất 60 ngày và (2) đi học tập thực tế tại cơ sở (dành cho cán bộ chuyên trách đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn nằm trong danh sách quy hoạch). Hằng năm, tùy tình hình thực tế, tập thể Thường trực Tỉnh đoàn sẽ cử một số đồng chí cán bộ chuyên trách nằm trong danh sách quy hoạch đi học tập thực tế tại cơ sở. Thời gian đi thực tế tại cơ sở từ 01 tháng đến 03 tháng. Sau khi kết thúc thời gian học tập thực tế tại cơ sở, cán bộ đi cơ sở phải có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đi cơ sở và có 01 đề án, đề tài về các giải pháp tháo gỡ 01 khó khăn, vướng mắc hoặc hạn chế của cơ sở nơi mình được cử đến đến để thông qua Hội đồng đánh giá (tập thể Thường trực Tỉnh Đoàn); đồng thời phải có sự nhận xét, đánh giá và có xác nhận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn nơi đến học tập thực tế;

        Trong năm 2019, Cơ quan Tỉnh đoàn đã cử 04 đồng chí cán bộ đi công tác tại cơ sở trong khoảng thời gian 01 tháng, cụ thể: đồng chí Lê Hoàng Thao – Chuyên viên Ban Tổ chức, Kiểm tra Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Cán bộ Ban Tuyên giáo; đ/c Nguyễn Văn Vũ – Cán bộ Đề án 8 nhóm; đ/c Tô Thu Hiếu – Chuyên viên Văn phòng. Đồng thời, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn thuộc đối tượng đi cơ sở đã thực hiện đảm bảo thời gian đi công tác cơ sở (15 ngày/quý).

      Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch giám sát cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch và thành lập Đoàn đi giám sát đối với 02 đồng chí cán bộ Đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn,  đứng đầu tổ chức Đoàn cấp huyện, gồm: đồng chí Trần Hoàng Sự - Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch và Vy Hoài Vũ - Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn.

       Thông qua hoạt động giám sát nhằm tăng cường công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn.

     Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn với việc tuyên dương nhân rộng cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực như: 10 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2018; đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc tỉnh Đồng Nai năm 2019, nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019…

 BAN TC-KT

 ​

CÁC TIN KHÁC
» ​Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 (21/01/2020 22:30)
» Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, thanh niên và người dân dịp Xuân Canh Tý 2020 của các đơn vị (21/01/2020 22:18)
» ​Đại hội Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2023 (18/01/2020 14:01)
» ​Đồng Nai- Hội Nghị giao ban Đoàn tham gia công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (17/01/2020 09:39)
» Chi đoàn Cơ quan Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (17/01/2020 10:45)
» Cẩm Mỹ - Xuân Lộc: Tặng quà “Xuân yêu thương” năm 2020 (14/01/2020 16:44)
» Trảng Bom: Tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên – thanh niên với Đảng” năm 2020 (16/01/2020 09:00)
» Trảng Bom: Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950- 09/01/2020) và Ngày hội “Khi tôi 18” năm 2020 (11/01/2020 08:33)
» Định Quán: Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. (10/01/2020 15:32)
» Xuân Lộc: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thiếu niên huyện Xuân Lộc năm 2019 (09/01/2020 14:19)
1 - 10 Next
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập