TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI THÁNG THANH NIÊN NĂM 2022. - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2022) - TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ X VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027. - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
THI ĐUA YÊU NƯỚC
Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, ĐVTN như Bác Hồ đã dạy
Cập nhật 11/06/2018 18:23

* Thi đua đã thực sự trở thành một động lực

Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Người chỉ rõ: Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá. Người khẳng định: Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Kết quả hình ảnh cho 70 năm ngày bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Trên trận tuyến, các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công; ở hậu phương, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi để vừa diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần", "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt"... đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ và hành động cách mạng thiết thực, góp phần đưa các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Trong những năm gần đây, chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã được các ngành, các cấp hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Dạy tốt, học tốt", "Dân vận khéo", đặc biệt là 3 phong trào trọng tâm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau",...

Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân.

* Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn gắn với công tác thi đua, khen thưởng

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc mà chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra lời kêu gọi, 70 năm qua, cùng với phong trào thanh niên cả nước với từng nhiệm vụ giai đoạn lịch sử cụ thể, tuổi trẻ Đồng Nai đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ đoàn viên thanh thiếu niên tỉnh nhà  không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, góp phần tô thắm cho mảnh đất Đồng Nai anh hùng.

Minh chứng sinh động cho những đóng góp của thế hệ trẻ Đồng Nai là những phong trào hành động cách mạng của thanh niên như: đoàn viên, thanh niên hăng hái đi đầu trong phong trào chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”; phong trào “Tòng quân giết giặc lập công” của thanh niên cả nước giai đoạn tháng 2.1950; phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, học sinh - sinh viên miền nam giai đoạn 1956; phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III; phong trào “Năm xung phong” của Đại hội Đoàn Thanh niên toàn miền Nam giai đoạn 02.1965; phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”.

Kết quả hình ảnh cho 70 năm ngày bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các phong trào “Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch” giai đoạn 1965; tham gia hưởng ứng phong trào “Việc nhỏ chí lớn” giai đoạn 1966; phong trào “Lao động sản xuất” nhưng năm 1975; các phong trào “Lao động tình nguyện xây dựng Tổ quốc”, phong trào “Quyết thắng”, phong trào “Học tập”, phong trào “Rèn luyện thân thể và thực hiện nếp sống mới” năm 1976; phong trào “Tuổi trẻ xung kích làm chủ tập thể vượt mức kế hoạch”; phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” năm 1987; phong trào “Tập thể thanh niên xã hội chủ nghĩa” năm 1979; phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” phong trào “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” giai đoạn 11/1980; từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”, được đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình; phong trào “Thanh niên tình nguyện” của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ VII, phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ VIII; phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X; phong trào “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ sáng tạo”, “tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Bên cạnh đó, nhiều phong trào lớn của Đoàn được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội như phong trào:  “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,  “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, các phong trào học sinh, sinh viên như: “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”; hay phong trào thi đua “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”... Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng với các hoạt động nổi bật, ý nghĩa như Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động tình nguyện của y, bác sỹ trẻ, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Nhiều chương trình, cuộc vận động hướng về biển đảo thu hút sự quan tâm, tham gia của tuổi trẻ cả nước như: “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”... với nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.

Những mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tiêu biểu như phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” từng bước mang lại hiệu quả trong xã hội, thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm lo, đồng hành với thanh niên. Các chương trình, hoạt động của Đoàn các cấp đã có sự chủ động, có thời gian, chủ đề hoạt động cụ thể, các nguồn lực tập trung hướng về cơ sở, hướng đến tất cả các đối tượng thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, tranh thủ được các nguồn lực xã hội, sự đồng thuận ủng hộ của các doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành hỗ trợ cho các hoạt động của Đoàn thực hiện thuận lợi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và đảm bảo các lợi ích chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thông qua các hoạt động đã khơi dậy tinh thần yêu nước, hình thành trong thanh niên niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an, ninh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thúc đẩy thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, hiểu được ý nghĩa công tác thi đua, ý nghĩa các phong trào của Đoàn đã mang lại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, gắn với các hoạt động, hành động cụ thể, mang lại ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, gắn lý luận và hành động thực tế của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, thanh thiếu nhi là con em gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi các vùng tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa với các chương trình, hoạt động như thăm tặng quà, trao tặng học bổng tiếp sức đến trường, ngày hội thanh niên tôn giáo dân tộc,… Tranh thủ các nguồn lực xã hội, sự ủng hộ các cấp, các ngành cũng là cách làm hiệu quả được BTV Tỉnh đoàn quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề ra cách làm hay, hiệu quả, phát động các phong trào mới thu hút sự quan tâm, thị hiếu của thanh niên, mang lại sự yêu thích trong thanh thiếu nhi khi tham gia phong trào.

Đặc biệt, thanh niên hiện nay vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. Trước hết, mỗi thanh niên phải thấm nhuần giá trị đạo đức tấm gương Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ dừng ở việc chỉ đọc lí thuyết suông mà cần phải bằng hành động thực tế chứng minh. Thanh niên cần phải học tập tốt, đây là nhiệm vụ hàng đầu. Học tốt để có kiến thức, có khả năng tác nghiệp, khẳng định được bản thân mình và cống hiến được cho đất nước, cho xã hội. Tiếp nữa nên trau dồi đạo đức, sống đẹp, sống lành mạnh, có kiến thức xã hội, có văn hoá. Hai điều này bổ trợ cho nhau để hình thành nên một nhân cách một con người. Sau đó, là cần hăng say lao động, làm việc cần cù, chăm chỉ, sáng tạo, lao động chính là việc đem những kiến thức, kĩ năng  được học để đem ra ứng dụng trong cuộc sống, chỉ khi hăng say lao động thì mới gắn học đi đôi với hành, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05, tuân thủ pháp luật, thực hiện các phong trào hành động cách mạng, tiêu biểu là: 03 phong trào, 03 chương trình… gắn công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như Bác Hồ đã dạy.


CÁC TIN KHÁC
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập