Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017) - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LÀM THEO LỜI BÁC
Tuổi trẻ Đồng Nai làm theo gương Bác
Cập nhật 25/07/2017 14:15
          Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Nhớ lời Bác dạy, trong những năm qua, tuổi trẻ Đồng Nai đã ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành, đã tạo nên những dấu ấn mang đậm tinh thần nhiệt huyết, tính sáng tạo và cống hiến.

* Nhớ lời dạy của Bác năm xưa

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên. Nhìn nhận đoàn viên, thanh niên một cách toàn diện, thấy rõ vị trí, vai trò "Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai". Do vậy, Người đặc biệt quan tâm tổ chức, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và dân tộc. Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, Người viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bởi theo Người, đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay yếu, suy hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.

Người yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc, đồng thời, thanh niên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng bởi theo Người: "Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì lợi ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người".

Đạo đức cách mạng ấy là sự triệt để trung thành với cách mạng, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, sẵn sàng xả thân cho đất nước, điều đó được thể hiện ở ngay trong suy nghĩ và hành động hàng ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên. Để tuổi trẻ trở thành người cách mạng chân chính, những con người mới XHCN, Người nhấn mạnh việc cần thiết phải giáo dục đoàn viên, thanh niên tính trung thực, ngay thẳng, tác phong khiêm tốn, giản dị, tinh thần lao động tích cực, siêng năng, táo bạo và sáng tạo. Đoàn viên, thanh niên phải luôn có tinh thần cố gắng vươn lên, sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Không những thế, Người còn yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải chống tâm lý tự ti, tự lợi, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình, chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc, chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay... đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của đoàn viên, thanh niên, Người đã chỉ rõ “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”, “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”.

1234refbgstrhndfgds.jpg

Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc năm 1956 tại Hà Nội​

Thương yêu hết lòng và đặt niềm tin trọn vẹn vào đoàn viên, thanh niên, Người nhấn mạnh: "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên ". Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho đoàn viên, thanh niên "Muôn vàn tình thương yêu", Người đánh giá: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ"; và căn dặn "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”vừa “chuyên”.

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Từ bức thư tâm huyết gửi thanh niên Việt Nam hồi đầu thế kỷ đến lời “Di chúc” cuối cùng, Bác Hồ luôn dành cho đoàn viên, thanh niên tình cảm thương yêu, trìu mến, sự chăm sóc ân cần. Không chỉ chăm lo và giáo dục, cổ vũ đoàn viên, thanh niên học tập và phấn đấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng, cần kiêm liêm chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng và nhân dân. Suốt đời phấn đấu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người chính là tấm gương rạng ngời cho bản lĩnh, nhân cách, khí chất, tư tưởng và đạo đức của con người Việt Nam, tuổi trẻ

 * Tuổi trẻ Đồng Nai làm theo lời Bác     

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được quan tâm, đầu tư thực hiện hiệu quả, sáng tạo ở tất cả các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Các hoạt động triển khai, tổ chức học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” qua từng năm được đầu tư, thực hiện nghiêm túc, góp phần giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp cận, hiểu thêm về thân thế, cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, có những hành động cụ thể, thiết thực làm theo lời Bác.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện rất nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu như: 100% đoàn viên thực hiện tốt Chương trình Rèn luyện đoàn viên; phong trào viết nhật ký làm theo lời Bác, toàn tỉnh đã xây dựng 2.126 tủ sách Bác Hồ với 43.505 đầu sách, hội thi kể chuyện về tấm gương anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, thi thuyết trình về cuộc đời và tư tưởng của Bác Hồ, tuyên dương các điển hình tiên tiến, giới thiệu các gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ... gắn với triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, phong trào “Dân vận khéo”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; đặc biệt gắn thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn… đã thu hút với gần 2 triệu lượt thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới” được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Nai”, tọa đàm “Khi tôi 18”, tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”... các hoạt động đã thu hút trên trên 1 triệu lượt ĐVTN tham gia. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tuyên dương 36 tập thể và 578 cá nhân làm theo lời Bác, 234 đảng viên trẻ tiêu biểu, 217 cán bộ Đoàn xuất sắc, 91 cán bộ, đoàn viên thanh niên là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu; 269 Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu; 224 Tổng phụ trách Đội giỏi; 204 gương điển hình “Học sinh, Sinh viên 5 tốt”, 33 Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Naicác gương điển hình thanh thiếu nhi trong lao động sản xuất, học tập, công tác ở từng địa phương, đơn vị đã góp phần xây dựng một lớp thanh niên tiêu biểu, là hình mẫu để thanh thiếu nhi noi theo.

Điểm nhấn trong những năm qua là việc định kỳ 02 năm/lần Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Đồng Nai, qua đó đã tuyên dương 542 thanh niên tiên tiến làm theo lới Bác, thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 65 cá nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 và 17 tập thể, 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đăng cai tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2017, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Miền Đông” với nội dung nói chuyện chuyên đề “Khát vọng Thanh niên Việt Nam xưa & nay trong âm nhạc Việt Nam”; Triển lãm sách ảnh “Tuổi trẻ cụm miền Đông Nam Bộ làm theo lời Bác”; tổ chức hành trình “Theo chân Bác”, thăm và tặng quà cho 05 gia đình chính sách tại huyện Vĩnh Cửu; đóng góp 180 triệu xây dựng Công trình thanh niên của cụm là xây dựng mới 01 tuyến đường giao thông nông thôn dài 1.003,87m; tại ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu với giá trị dự toán gần 2 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay, đã có 43 gương đoàn viên, thanh thiếu nhi được tuyên dương là "Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”, đây là các gương mặt đã có nhiều đóng góp trên mọi lĩnh vực và có tư cách, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh và được mọi người tín nhiệm, là các tấm gương sáng trong Đoàn viên, Thanh thiếu nhi tỉnh. Qua đó nhằm tuyên dương đoàn viên, thanh thiếu nhi sống có lý tưởng, có những việc làm thiết thực, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp, hoàn thiện nhân cách trong thanh thiếu nhi tỉnh nhà; góp phần xây dựng hững tiêu chí cụ thể để xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới.

Các hoạt động xung kích trong lao động sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị diễn ra sôi nổi, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là việc triển khai có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, gắn liền với cuộc vận động “Tuổi trẻ Đồng Nai chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Đồng Nai tham gia xây dựng văn minh đô thị”; trong nhiệm kỳ đã có 29 công trình thanh niên cấp tỉnh, 348 công trình thanh niên cấp huyện và tương đương, 2.180 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng số tiền là 62,164 tỷ đồng. Thực hiện công trình thanh niên “Tiếp sức cho 500 em đến trường giai đoạn 2013 - 2017” đã hỗ trợ được trên 900 em học sinh với tổng só tiền tiếp sức trên 2,5 tỷ đồng. Đã tuyên dương 154 công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu của đoàn viên thanh niên, giới thiệu 20 công trình, sản phẩm sáng tạo tham gia Festval “Sáng tạo trẻ” toàn quốc, kết quả có 06 công trình được tuyên dương; 09 đồng chí vinh dự nhận được Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc. Toàn tỉnh hiện có 01 câu lạc bộ Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 08 câu lạc bộ cấp huyện; 09 hợp tác xã thanh niên và 60 tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi tại các xã, phường, thị trấn; 1.819 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm vần đổi công lao động, câu lạc bộ năng suất, câu lạc bộ khởi nghiệp...

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng các cấp, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên, hội viên tỉnh nhà chưa bằng lòng với những kết quả đạt được, sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện theo gương Bác, luôn tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với tương lai của tỉnh, của đất nước. Luôn xác định phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường trước những khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, có nghị lực, bản lĩnh và nhiệt huyết, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần tích cực và trách nhiệm vào việc thực hiện mục tiêu sớm đưa Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp, văn minh và phát triển bền vững trong tương lai không xa.

CÁC TIN KHÁC
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập