Chào mừng các bạn đã đến với Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua tình nguyện. Sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc   English   Liên hệ   Cấu trúc
   Trang chủ    Hỗ trợ    Diễn đàn    Weblinks      
Hội LHTN Việt Nam
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Đoàn - Hội ngoài quốc doanh
Văn bản phát hành
Công văn
Thông báo
Kế hoạch
Chương trình
Báo cáo
Hướng dẫn
Quyết định
Tờ trình
Nghị quyết
Quy định
Thư mời
Tài liệu tham khảo
Tư vấn dạy nghề, việc làm
Trung tâm trực thuộc
Diễn đàn
Âm Nhạc
Thông tin tư liệu
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
Website Links
  Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 
 
Số lượt truy cập
4646668
 
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân đón Tết - Xuân Giáp Ngọ 2014
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP Đơn vị xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 138 về Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Hướng dẫn số 60-HD/TĐ-BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 138 – KL/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2012
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai tháng 01 năm 2013
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp giữa ngành Công an với Mặt trận Tổ quốc - Đoàn thanh niên - Hội cựu chiến binh - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Liên đoàn lao động tỉnh năm 2010
Báo cáo đánh giá nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ VII.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2010
Báo cáo tổng kết Chiến dịch Tình nguyện Hè năm 2010
Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2010
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2009
Báo cáo Khảo sát tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đoàn
Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể 9 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ chủ yếu 03 tháng cuối năm 2009
Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2009)
Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma tuý 6 tháng đầu năm 2009.
Báo cáo công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm học 2008 - 2009.
Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi Tỉnh Đồng Nai Tháng 4/2009
Báo cáo kết quả tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (Từ ngày 29/4 – 06/5/2009)
Báo cáo kết quả Hội thi "Tổng phụ trách Đội - Thắp sáng niềm tin" tỉnh Đồng Nai năm học 2008 - 2009
Báo cáo kết quả họp ban chỉ đạo hè tỉnh Đồng Nai năm 2009
Báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác”
Báo cáo kết quả tổ chức chương trình tư vấn “Cùng bạn lựa chọn tương lai”
Báo cáo tuần từ ngày 03/4 - 09/4/2009
Báo cáo số 37 - BC/TĐ kết quả hoạt động "Tháng Thanh niên" năm 2009
Báo cáo kết quả hoạt động “Tháng thanh niên” Năm 2009.
Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai Quý I/2009; phương hướng hoạt động Quý II/2009.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai - Quý I năm 2009
Báo cáo kết quả dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam khoá VIII Nhiệm kỳ 2009 - 2013
Báo cáo kết quả khảo sát tờ tin "Tuổi trẻ Đồng Nai"
Báo cáo công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 02, 03/2009 năm học 2008 - 2009
Báo cáo nhanh kết quả hoạt động "Tháng Thanh niên" năm 2009 từ ngày 23/3 - 29/3/2009
Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai
Báo cáo nhanh kết quả hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2009 từ ngày 16/3 – 22/3/2009
Báo cáo nhanh kết quả hoạt động "Tháng Thanh niên" năm 2009 từ ngày 9/3/2009 - 15/3/2009
Báo cáo kết quả hoạt động "Tháng Thanh niên" năm 2009 (từ ngày 01/03/2009 - 08/03/2009
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác”.
Báo cáo tuần 27/2/2009 - 5/3/2009
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình tư tưởng và nhận thức chính trị của đoàn viên thanh niên.
Báo cáo công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2009 – 2014.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2008
Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai tháng 02 năm 2009
Báo cáo kết quả tổ chức Tết Nguyên đán cho đoàn viên, thanh niên công nhân xa quê “Mừng Đảng – Mừng xuân Kỷ Sửu tỉnh Đồng Nai năm 2009”
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bình ổn giá trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
Báo cáo kết quả chương trình Họp mặt Sinh viên tỉnh Đồng Nai đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng phía Bắc
Báo cáo công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh niên công nhân khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Đồng Nai năm 2008.
Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai tháng 01/ 2009 (Từ ngày 15/12/2008 – 15/01/2009)
Báo cáo tuần 6/2/2009 - 12/2/2009
Báo cáo kết quả Đoàn tham gia công tác vận động tuyển quân đợt I năm 2009
Báo cáo tuần 19/12/2008 - 25/12/2008
Báo cáo tuần 29/10/2008 - 6/11/2008
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội (2007 – 2008)
Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai tháng 10 năm 2008.
Báo cáo tuần 25/8 - 31/8/2008
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai tháng 7/2008
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003 - 2008)
Báo cáo tuần 9/6/2008 -15/6/2008
Báo cáo tuần 12/5/2008 - 18/5/2008
Báo cáo kết qủa tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (từ ngày 29/4 - 6/5/2008)
Báo cáo tuần 28/4/2008 - 4/5/2008
Báo cáo tuần 21/4 - 27/4/2008
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai tháng 4/2008
Báo cáo tuần 14/4/2008 - 20/4/2008
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai qúy I năm 2008
Báo cáo Tháng Thanh niên năm 2008.
Báo cáo tuần 31/3/2008 - 6/4/2008
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai tháng 3/2008.
Báo cáo tuần 24/3/2008 - 30/3/2008
Báo cáo tuần 17/3/2008 - 23/3/2008
Báo cáo tuần 10/3/2008 - 16/3/2008.
Báo cáo tuần 3/3/2008 - 7/3/2008.
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác"
Báo cáo tuần 18/2/2008 - 24/2/2008.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai tháng 2 năm 2008.
Báo cáo hoạt động Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai năm 2007
Báo cáo kết qủa tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tý 2008
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai - năm 2007
Báo cáo kết qủa kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai năm 2007
Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh Đồng Nai học kỳ I năm học 2007 - 2008
Báo cáo kết qủa tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007.
Báo cáo kết qủa hội nghị chuyên đề "Những vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển, Đảo của Việt Nam"
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai tháng 1/2008.
Báo cáo kết qủa hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (9/01/1950 - 9/01/2008)
Báo cáo hoạt động Đội tỉnh Đồng Nai tháng 12 năm học 2007 - 2008.
Báo cáo kết qủa thực hiện Quyết định số 2181/2005/QĐ–UBND; Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND; Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND và kế họach số 3197/KH-BT của UBND tỉnh Đồng Nai.
Báo cáo kết qủa tập huấn giáo viên tổng phụ trách Đội tỉnh Đồng Nai năm 2007.
Báo cáo kết qủa thực hiện lễ phát động quốc gia và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2007.
Báo cáo hoạt động Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2007.
Báo cáo kết qủa công tác đề ơn, đáp nghĩa
Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2007.
Báo cáo kết qủa tuyên truyền hưởng ứng các tuần lễ bảo vệ môi trường, ngày đa dạng sinh học gắn với "Tết trồng cây 19/5" và "Ngày môi trường thế giới5/6/2007"
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2007.
Báo cáo kết qủa hoạt động "Tháng thanh niên" năm 2007.
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện thông tri số 10-TT/TU về tăng cường công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.
Báo cáo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai tháng 4 năm 2007 và phương hướng hoạt động tháng 5 năm 2007.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Đồng Nai tháng 4/2007.
Báo cáo kết qủa hoạt động "Tháng thanh niên" năm 2007.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đồng Nai qúy I năm 2007.
Báo cáo tổng kết 5 năm cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" giai đoạn 2003 - 2007.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2006.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Đồng Nai tháng 1/2007.
Báo cáo kết qủa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai (15/10/1956 - 15/10/2006).
Báo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 10 năm học 2006 - 2007.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai tháng 10 năm 2006.
Báo cáo kết qủa Đoàn tham gia công tác vận động tuyển quân đợt II năm 2006.
Báo cáo kết qủa hoạt động Tháng cao điểm An toàn giao thông năm 2006 tỉnh Đồng Nai (từ 5/9 đến 30/9/2006).
Báo cáo kết qủa chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2006 (từ tháng 9/2005 đến 9/2006).
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 8/2006.
Báo cáo về tình hình, kết qủa triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2005-2010.
Báo cáo kết qủa tổ chức lớp tập huấn phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội năm 2006.
Báo cáo phối hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo năm học 2005 - 2006.
Báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2005 - 2006.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2006.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai qúy I năm 2006.
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN - Tháng 04/2006
Báo cáo Hoạt động Hội - Quý I/2006
Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2005
 Thăm dò dư luận
Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
Học tập nâng cao trình độ.
Việc làm.
Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
Hoạt động vui chơi giải trí.
Nhu cầu khác.
 
Web poll
As for you, Should Youth movement of Dong Nai province be assessed as:
Dynamic and so practical
Inactive and movement tendency
Passive, unable to draw participation of Youth

[ Kết quả | Polls ]
Số phiếu: 123
  Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ | Cấu trúc Lên đầu trang