Chào mừng các bạn đã đến với Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua tình nguyện. Sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc   English   Liên hệ   Cấu trúc
   Trang chủ    Hỗ trợ    Diễn đàn    Weblinks      
Hội LHTN Việt Nam
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Truyền thống Đội
Tư liệu ảnh
Điều lệ đội
Nghi thức đội
Công tác tổ chức
Kỹ năng sinh hoạt
Văn bản Đội
Đề thi tham khảo
Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Đoàn - Hội ngoài quốc doanh
Văn bản phát hành
Tư vấn dạy nghề, việc làm
Trung tâm trực thuộc
Diễn đàn
Âm Nhạc
Thông tin tư liệu
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
Website Links
  Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 
 
Số lượt truy cập
4699135
 
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010
   
    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         BCH TỈNH ĐỒNG NAI               Biên Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2009

               -------------------

 Số 11 - CT/TĐ

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

năm học 2009 - 2010

--------------------------

 

            Năm học 2009 - 2010, là năm học có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010), 35 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2010), năm 2010 là năm các cấp bộ Đảng tiến hành tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, năm đầu tiên triển khai nghị quyết 25 về …….. và Nghị quyết 27 về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa” của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thiết thực, hiệu quả hơn, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề năm học:

 “Năm giáo dục truyền thống và nâng cao chất lượng đoàn viên”

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên, học sinh, sinh viên học tập và làm theo lời Bác; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng, 60 năm ngày tuyền thống học sinh – sinh viên, các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc gắn với triển khai rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.

2. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm, đẩy mạnh tư vấn kỹ năng sống cho thanh niên học sinh, sinh viên.

3. Tập trung triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên trong giai đoạn mới. Đoàn các trường Đại học tập trung đổi mới phương thức quản lý đoàn viên phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ.

 

B. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

1.1-  Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tại chi đoàn trong tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên.

1.2-  Tổ chức tốt tuần lễ “Tiếp sức đến trường” và phần Hội của Lễ khai giảng năm học mới gắn với việc phát động thi đua đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh tiên tiến làm theo lời Bác”. Khuyến khích chọn chủ đề hát về Bác trong phần Hội của Lễ khai giảng.

1.3- Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” gắn với các tiết sinh hoạt chung của trường, của chi đoàn, chi hội; tuyên dương, nhân rộng các tấm gương điển hình học sinh, sinh viên làm theo lời Bác; đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc học sinh, sinh viên làm theo lời Bác.

2. Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong học sinh, sinh viên

2.1- Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, ngành Giáo dục - Đào tạo tới học sinh, sinh viên; tổ chức các hội thi Olimpic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lồng ghép triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam ” trong "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu khoá học, đầu năm học 2009 – 2010.

2.2- Thực hiện các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010), 35 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2010), 95 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2009), như: tổ chức gặp mặt truyền thống, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh; tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”, “Hành trình theo chân Bác”, “Hành trình về nguồn”; khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh, sinh viên và giáo viên trẻ trong việc chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Tổ chức “Liên hoan các trò chơi dân gian” và “Liên hoan đàn và hát dân ca” trong học sinh, sinh viên.

2.3- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” trong thanh niên học sinh, sinh viên.

2.4- Tiếp tục thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, nếp sống văn minh; giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng đắn trong học sinh, sinh viên; định hướng giá trị, thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên trước những xu hướng mới liên quan đến nhu cầu, sở thích của giới trẻ, đồng thời phê phán những hành vi lệch lạc, xu hướng thiếu tích cực về lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên.

2.5- Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật, Bộ Luật liên quan trực tiếp đến học sinh, sinh viên, như: Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới... Đặc biệt tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên trong học tập, cuộc sống và tham gia giao thông.

2.6- Rà soát và tăng số lượng, tần suất các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa sinh viên với sinh viên các trường, các đơn vị, địa phương; tổ chức các hình thức tuyên truyền về biển, đảo nhằm tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của sinh viên về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; triển khai hiệu quả cuộc thi “Học sinh, Sinh viên Đồng Nai  với biển, đảo quê hương”.

2.7- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Văn kiện của Đại hội; tìm hiểu về lịch sử phong trào thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, toạ đàm, hành quân về nguồn...vv.

2.8- Tổ chức giao ban khối trường học, cụ thể: đối với khối Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tiến hành giao ban 1 quý 1 lần; đối với khối Đại học, Cao đẳng tiến hành giao ban 1 tháng 1 lần. Triển khai các phương thức nắm thông tin, dư luận xã hội, nhu cầu nguyện vọng của học sinh, sinh viên, như: tham mưu gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên; đối thoại giữa cán bộ Đoàn với đoàn viên, thanh niên; định hướng giá trị, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao khả năng chủ động nhận biết, xử lý trước các thông tin lôi kéo, chia rẽ, lợi dụng học sinh, sinh viên thông qua các sinh hoạt chuyên đề; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc nắm bắt và xử lý dư luận học sinh, sinh viên.

3. Tiếp tục cụ thể hóa phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” trong thanh niên trường học.

3.1-  Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, định hướng, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức các cuộc thi sáng tạo, các cuộc thi Olimpic các môn học, các cuộc thi tay nghề, các câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên; cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí, trong hoạt động Đoàn, Hội và nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh.

3.2- Rà soát, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thành lập mới các hình thức hoạt động câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ môn học, các cuộc thi, Hội nghị khoa học, Hội nghị học tập; chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên trẻ trong việc hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học; đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng phương pháp làm việc, giảng dạy khoa học, hiệu quả; tổ chức Ngày hội sách, ngày hội thầy và trò.

3.3- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên gắn với việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp, ký túc xá văn minh, giảng đường văn hoá; tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với địa bàn dân cư; duy trì các “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.

3.4- Tổ chức các đội hình tình nguyện phù hợp, có chất lượng, hoạt động theo chuyên ngành đào tạo giúp đỡ, hỗ trợ các địa bàn khó khăn theo nhu cầu thực tế của địa phương; thành lập đội hình tình nguyện hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm. HIV/AIDS... Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức tới trường trong thanh niên trường học.

3.5- Xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi và kiểm tra góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Tổ chức “Ngày hội học sinh, sinh viên với văn hóa học đường”; phát động trồng cây vào thời điểm thích hợp theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

3.6- Tiếp tục thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng: Thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự của trường và địa bàn dân cư; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các nội dung: không mua bán, không tàng trữ, không sử dụng các chất ma tuý, không mắc vào các tệ nạn xã hội; phòng, chống các loại tội phạm mới; củng cố, nâng cao chất lượng các đội thanh niên xung kích, cờ đỏ trong nhà trường, phát triển mạnh các câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội.

3.7- Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, trong đó chú trọng các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, tuyên truyền chống tụ tập, đua xe trái phép, uống rượu, bia khi tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên; nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn”; tổ chức “Ngày hội học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông”, tôn vinh gương người tốt, việc tốt tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

3.8- Huy động sự tham gia của đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, quản lý hành chính, tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong nhà trường. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên trẻ có sáng kiến trong cải cách hành chính. Phát huy vai trò của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ trong việc tham gia giám sát, phản biện các chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên.

3.9- Hình thành các phương thức cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về cơ hội, thách thức, kinh nghiệm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ trên hệ thống bản tin, phát thanh, thông qua sinh hoạt chuyên đề. Khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tìm hiểu kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử trong nước, quốc tế; thường xuyên cập nhật, trao đổi tin tức, tài liệu học tập, vui chơi giải trí lành mạnh trên Internet, chủ động, tự tin trong hội nhập.

4. Tăng cường liên kết và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong triển khai phong trào  4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

4.1- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, ngày hội sáng tạo. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ học thuật, thi Olympic các môn học, kiến thức chuyên ngành, thi tay nghề.

4.2- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập; hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ mới; khuyến khích các hình thức học sinh, sinh viên tự giúp nhau học tốt; vận động, hỗ trợ học sinh bỏ học tiếp tục đến trường.

4.3- Duy trì và phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, quỹ ý tưởng sáng tạo, các học bổng, giải thưởng; kịp thời tuyên dương, khen thưởng kịp thời những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn; tiến hành bình chọn và đề nghị trung ương Đoàn trao các giải thưởng “Lý Tự Trọng”, “Trần Văn Ơn”, “Sao Tháng Giêng”, “SCB - Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

4.4- Hướng dẫn mô hình kết nghĩa giữa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với các trường THPT trên địa bàn nhằm tăng cường hoạt động hướng nghiệp; thành lập Câu lạc bộ hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Tổ chức cho những người thành đạt, các doanh nhân nói chuyện chuyên đề với thanh niên, học sinh, sinh viên về nghề nghiệp, việc làm. Tổ chức học sinh, sinh viên tham quan, thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo cho học sinh, sinh viên có môi trường thực tế, học tập gắn với thực hành, đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và gắn với nhu cầu xã hội.

4.5- Phối hợp tổ chức “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”, hành trình “Học sinh, sinh viên đến với các trường nghề, làng nghề”.

4.6- Duy trì và phát huy các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, các cuộc thi, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, liên hoan nghệ thuật, các giải thể thao từ cơ sở, các trò chơi dân gian; Tổ chức các diễn đàn trao đổi về văn hoá ứng xử, giao tiếp, về sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu; định hướng về thẩm mỹ, thưởng thức các loại hình nghệ thuật: âm nhạc, phim ảnh; tổ chức các cuộc thi thanh niên thanh lịch, nét đẹp học đường…vv.

4.7- Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên, như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử văn hóa, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng học tập, nghiên cứu, kỹ năng hoạt động xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể, kỹ năng hội nhập... Đưa nội dung nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

4.8- Tổ chức các hội trại, các lớp huấn luyện, khóa huấn luyện kỹ năng; vận động, tổ chức học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tập thể nhằm tạo môi trường cho học sinh, sinh viên thực hành kỹ năng; phối hợp biên soạn các tài liệu hướng dẫn phát triển kỹ năng cho cho học sinh, sinh viên.

5. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên học sinh, sinh viên; đối mới phương thức hoạt động của Đoàn, Hội phù hợp với tình hình mới; tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng.

5.1- Hướng dẫn mô hình, phương thức tổ chức hoạt động Đoàn, đoàn kết, tập hợp sinh viên trong trong các trường đào tạo theo học chế tín chỉ, các trường đào tạo có yếu tố nước ngoài. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình dự bị đoàn viên và phát triển Đoàn trong trường học.

5.2- Đa dạng hóa nội dung và phương thức sinh hoạt chi đoàn theo hướng mềm dẻo, linh hoạt, gắn với chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên; phát triển mạnh các hình thức sinh hoạt theo đội, nhóm, câu lạc bộ sở thích trong học sinh, sinh viên; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, mô hình “Chi đoàn chủ động công tác”.

5.3- Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, cho đội ngũ cán bộ Đoàn trường học các cấp; tích cực tham mưu cấp ủy luân chuyển cán bộ Đoàn; tiếp tục tham mưu việc triển khai thực hiện Quyết định số 61/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học.

5.4- Triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 05 tiêu chí và 10 hành động phù hợp với từng đối tượng đoàn viên học sinh, sinh viên, trong đó đảm bảo người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; tăng cường công tác phát triển đoàn viên mới đảm bảo đúng quy định và chất lượng, phát triển lớp đoàn viên Lý Tự Trọng nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương đoàn viên tiêu biểu các lĩnh vực trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ tin nội bộ của Đoàn và công tác tuyên truyền miệng; tăng cường các hoạt động tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ sinh viên Đồng Nai đang học tập tại các tỉnh thành trong cả nước.

5.5- Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Sinh viên  trong các trường Đại học, Cao đẳng trong toàn tỉnh.

5.6- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chú trọng các giải pháp bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ trong trường học, nhất là các trường Trung học phổ thông; bồi dưỡng, giới thiệu phát triển lớp đảng viên Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2010).

 

6. Các chỉ tiêu cụ thể

6.1- 100% trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Nai”.

6.2- 100% Đoàn Thanh niên các trường tổ chức hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

6.3- 100% Đoàn thanh niên các trường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên; 80 năm ngày thành lập Đảng; 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

6.4- 100% Đoàn Thanh niên các trường có hoạt động tuyên truyền về vai trò, vị trí, chiến lược biển, đảo Việt Nam hoặc có ít nhất một hoạt động “Nghĩa tình, biên giới hải đảo”.

6.5- 70% đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên được tổ chức Đoàn, Hội hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng.

6.6- 50% - 70% chi đoàn khối trường đại học, cao đẳng có sinh viên tập sự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và thi Olympic các môn học.

6.7- 100% Đoàn Thanh niên các trường triển khai có hiệu quả chương trình “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

6.8- 100% Đoàn các trường đại học, cao đẳng tổ chức chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè 2010.

6.9- 100% Bí thư chi đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

6.10- 100% các trường Đại học, cao đẳng thành lập Hội sinh viên cấp trường.

7. Công tác chỉ đạo, phối hợp

7.1- Tỉnh Đoàn:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về Chương trình phối hợp năm học 2009 - 2010.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học.

 

- Hướng dẫn, triển khai Chương trình dự bị đoàn viên và phát triển Đoàn trong trường học, Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn những vấn đề mới, vấn đề khó về tổ chức và hoạt động của Đoàn trường học trong xu thế đổi mới mạnh mẽ về phương thức đào tạo.        

- Triển khai toàn diện các mặt công tác của Đoàn, trong đó chú trọng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; chất lượng sinh hoạt chi đoàn; các giải pháp đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối các trường Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề, Trung học phổ thông. Nghiên cứu chỉ đạo các hoạt động lớn quy mô cấp cụm thi đua và toàn tỉnh.

7.2- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn các trường Đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề.

- Triển khai cụ thể hoá Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010 cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động cấp tỉnh.

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề gửi Báo cáo sơ kết học kỳ I và năm học 2009 - 2010 về Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn thông qua địa chỉ mail: bantruonghocdongnai@yahoo.com. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010: gửi trước ngày 10/6/2010.

8. Một số hoạt động quy mô cấp tỉnh:

8.1- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2008 -2009 (Tháng 8/2009).

8.2- Tổ chức Đại hội Hội sinh viên Tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2009 -2014 ( tháng 92009)

8.3- Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

8.4- Tuyên dương đoàn viên, giáo viên, Bí thư Đoàn trường trẻ, giỏi ( tháng 11/2009)

8.5 – Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, Sinh viên Đồng Nai  với biển, đảo quê hương” (Tháng 12/2009)

8.6- Tổ chức hội trại kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam và trao Giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm học 2009 - 2010 (Tháng 1/2010).

8.7- Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp ( tháng 1/2010)

8.8- Tổ chức cuộc thi “Nhà lãnh đạo trẻ” (tháng 2/2010)

8.9- Tổ chức các hoạt động chào mừng “Tháng Thanh niên” (tháng 3/2010)

8.10- Liên hoan “Học sinh, sinh viên làm theo lời Bác” (Tháng 5/2010).

8.11- Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè 2010 .

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn các trường Đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề cụ thể hoá chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010 phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

 

                                                                    

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư TW Đoàn;

- Ban TNTH TW Đoàn;

- VP TW Đòan (1,2);

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- BTV Tỉnh Đòan;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các Huyện, Thị, Thành Đòan;

- Các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN;

- Lưu (VT, Ban TTNTH )

 

 

             BAN  THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                             PHÓ BÍ THƯ

 

 
(Đã ký)
 

 

                    BÙI THỊ BÍCH THUỶ
 

 

 

 Thăm dò dư luận
Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
Học tập nâng cao trình độ.
Việc làm.
Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
Hoạt động vui chơi giải trí.
Nhu cầu khác.
 
Web poll
As for you, Should Youth movement of Dong Nai province be assessed as:
Dynamic and so practical
Inactive and movement tendency
Passive, unable to draw participation of Youth

[ Kết quả | Polls ]
Số phiếu: 124
  Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ | Cấu trúc Lên đầu trang