Chào mừng các bạn đã đến với Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua tình nguyện. Sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc   English   Liên hệ   Cấu trúc
   Trang chủ    Hỗ trợ    Diễn đàn    Weblinks      
Hội LHTN Việt Nam
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Đoàn - Hội ngoài quốc doanh
Văn bản phát hành
Tư vấn dạy nghề, việc làm
Trung tâm trực thuộc
TT DN & DVVL Thanh niên
Trung tâm sinh hoạt văn hoá truyền thống thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai
Trường Trung cấp Nghề 26/3
Nhà mở Đồng Nai
Diễn đàn
Âm Nhạc
Thông tin tư liệu
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
Website Links
  Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 
 
Số lượt truy cập
4658548
 
Trường Trung cấp Nghề 26-3
GIỚI THIỆU
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 26-3
 
Trường Trung cấp nghề 26/3 được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường dạy nghề 26/3 được thành lập theo Quyết định số 2350/2001/QĐ.CT.UBT, ngày 08/08/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất được sắp xếp lại và bổ sung đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước hiện hành về hệ thống các cơ sở dạy nghề với quy mô đào tạo hệ trung cấp nghề từ 600 học sinh trở lên / năm .Thời gian đào tạo: Hệ ngắn hạn : dưới 12 tháng, Hệ dài hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Văn phòng trường Dạy nghề 26/3
v      Chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp nghề 26/3 là:

1/ Chức năng:

Trường trung cấp nghề 26/3 là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp, có chức năng đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật, có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp và các trình độ đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá các ngành các lĩnh vực ở địa phương và tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động ( Bộ đội xuất ngũ và thanh niên Đồng Nai ).
2/ Nhiệm vụ :

2.1. Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp có trình độ trung cấp nghề và các trình độ thấp hơn theo chương trình hệ đào tạo chính quy và hệ đào tạo thường xuyên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đào tạo chính quy; liên kết với các trường trong khu vực để đào tạo các nghề và các trình độ nghề cao hơn mà trường không có chức năng đào tạo.

2.2. Căn cứ nhu cầu và năng lực đào tạo, xây dựng các kế hoạch, chương trình  đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho công nhân kỹ thuật, nhân viên  nghiệp vụ theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành phù hợp trong từng năm, từng thời kỳ :

- Xây dựng chương trình đào  tạo nghề trình độ trung cấp và các trình độ thấp hơn theo qui định của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội ; tổ chức thực hiện khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho công nhân kỹ thuật, nhân viên  nghiệp vụ theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;   

- Tổ chức biên soạn và duyệt tài liệu, giáo trình dạy nghề trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng thành lập;

2.3. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề theo qui định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2.4. Thực hiện công tác tuyển sinh, giáo dục và quản lý học sinh; phối hợp với gia đình học sinh và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

2.5. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quá trình đào tạo nghề;

2.6. Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên;

2.7. Quản lý, sử dụng đất đai, trang thiết bị, các tài sản khác và tài chính theo qui định của pháp luật;

2.8. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho dạy nghề; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo qui định của pháp luật ;

2.9. Liên kết các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghề;

2.10. Tư vấn về học nghề và việc làm cho học sinh;

2.11. Tham gia phổ cập nghề cho người lao động; phối hợp làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông;

2.12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên;

2.13. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.

 

3/ Cơ cấu tổ chức            

1. Hội đồng Trường trung cấp nghề 26/3

2. Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng.

3. Các Hội đồng tư vấn.

    3.1. Hội đồng đào tạo.

    3.2. Hội đồng thẩm định chương trình - giáo trình.

    3.3. Hội đồng khen thưởng - kỹ luật.

    3.4. Hội đồng tuyển dụng và nâng lương.

    3.5. Các hội đồng khác tuỳ tình hình cụ thể.

 

    Căn cứ tình hình hoạt động cụ thể, trường đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của Nhà nước.

4. Phòng Đào tạo

5. Phòng Tổ chức –  Hành chính.

6. Phòng Kế toán – Tài vụ.

7. Phòng Giáo dục –  Quản lý học sinh.

8. Phòng Kế họach vật tư – Lao động sản xuất.

9. Các khoa và tổ bộ môn trực thuộc Trường.

9. 1. Khoa Điện công nghiệp – Điện dân dụng

9. 2. Khoa Cơ khí (Tiện – Phay – Bào, cơ khí sửa chữa, Hàn )

9. 3. Khoa May công nghiệp

9. 4. Khoa Tin học

9. 5. Khoa Tự động hóa

9. 6. Khoa Cơ khí Ô tô

9. 7. Khoa Văn hóa và Lý thuyết cơ sở .(Bao gồm các môn giáo dục phổ thông và các môn chung: Toán, vật lý, hoá học, sinh vật, văn - tiếng Việt, ngoại ngữ, tin học, chính tri, pháp luật).

10.  Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề.

11. Các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp .

12. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội.
( SVS 26/3 )
 

 • Quy chế dân chủ của Trường Dạy nghề 26/3
 • Điều lệ hoạt động của Trường Dạy nghề 26/3
 •  Thăm dò dư luận
  Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
  Học tập nâng cao trình độ.
  Việc làm.
  Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  Hoạt động vui chơi giải trí.
  Nhu cầu khác.
   
  Web poll
  As for you, Should Youth movement of Dong Nai province be assessed as:
  Dynamic and so practical
  Inactive and movement tendency
  Passive, unable to draw participation of Youth

  [ Kết quả | Polls ]
  Số phiếu: 123
    Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ | Cấu trúc Lên đầu trang