Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017) - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
HỘI LHTN VIỆT NAM
​Long Khánh: Đại hội Hội LHTN Việt Nam phường Phú Bình, nhiệm kỳ 2019-2024
Cập nhật 22/03/2019 08:59


Thực hiện Kế hoạch số 54 –KH/UBH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của UBH thị xã về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Long Khánh lần thứ IV, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (dưới đây đây gọi tắt là Kế hoạch số 54), thực hiện Kế hoạch số 488-KH/UBH ngày 27/8/2018 của UBH tỉnh Đồng Nai về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Vào ngày 26/01/2019, Hội LHTN phường Phú Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Long Khánh lần thứ III và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức Đại hội. Đại hội Đoàn được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội. Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên, thanh niên; Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Đh Phú Bình1.jpg
Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành các nội dung cơ bản đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019- 2024. Với 40/40 đại biểu được triệu tập, tiến hành hiệp thương UBH nhiệm kỳ mới với 09 anh, chị. Chị  Nguyễn Thị Bích Thảo tiếp tục được đại hội tín nhiệm hiệp thương thông qua phiên họp thứ nhất cảu UBH Phường và giữ chức vụ chủ tịch Hội LHTN phường nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đại hội, cũng đã hiệp thương chọn cử 3 đại biểu tham  dự Đại hội đại biểu Hội LHTN thị xã Long Khánh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 theo tinh thần thông báo phân bổ đại biểu của UBH thị xã Long Khánh với 01 đại biểu đương nhiên và 2 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

 

          *Đại hội Hội LHTN Việt Nam phường Xuân Thanh, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Kế hoạch số 54 –KH/UBH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của UBH thị xã về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Long Khánh lần thứ IV, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (dưới đây đây gọi tắt là Kế hoạch số 54), thực hiện Kế hoạch số 488-KH/UBH ngày 27/8/2018 của UBH tỉnh Đồng Nai về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Vào ngày 17/01/2019, Hội LHTN phường Xuân Thanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Long Khánh lần thứ III và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức Đại hội. Đại hội Đoàn được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội. Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên, thanh niên; Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

ĐH Xuân Thanh 1.jpg
Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành các nội dung cơ bản đó là:Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019- 2024. Với 40/40 đại biểu được triệu tập, tiến hành hiệp thương UBH nhiệm kỳ mới với 09 anh, chị. Chị  Lưu Thị Thanh Thảo tiếp tục được đại hội tín nhiệm hiệp thương thông qua Phiên họp thứ nhất của UBH phường và giữ chức vụ chủ tịch Hội LHTN phường nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đại hội, cũng đã hiệp thương chọn cử 5 đại biểu tham  dự Đại hội đại biểu Hội LHTN thị xã Long Khánh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 theo tinh thần thông báo phân bổ đại biểu của UBH thị xã Long Khánh với 01 đại biểu đương nhiên và 4 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

* Diễn Đàn Điểm "Những Điều Em Muốn Nói"

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu thị xã Long Khánh. Nhằm thống nhất triển khai và chỉ đạo đến 100% liên đội trên địa bàn thị xã tổ chức hoạt động tuyên truyền, triển khai Luật trẻ em, tạo điều kiện cho các em được tham gia hoạt động thể hiện tiếng nói, quyền trẻ em.

Diễn đàn1.jpg
Quang cảnh diễn đàn

Sáng ngày 18/3/2019 tại trường TH Phú Bình đã tổ chức điểm diễn đàn "Những điều em muốn nói" tuyên truyền Luật trẻ em, kiến thức phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích. Tham dự và trao đổi, trả lời ý kiến của các em có lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Hội đồng Đội thị xã, Lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể Phường Phú Bình, BGH trường TH Phú Bình và 31 đồng chí Giáo viên TPT Đội trên địa bàn thị xã. Tại diễn đàn các em đã nêu lên các ý kiến liên quan đến các vấn đề về học tập, vui chơi, các vấn đề về an toàn giao thông, sức khỏe, vệ sinh môi trường ...

 Khánh Nam

 

CÁC TIN KHÁC
» ​Đồng Nai: Bế mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (02/08/2019 16:54)
» ​Đồng Nai: Phiên làm việc thứ Hai - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (02/08/2019 11:12)
» ​Đồng Nai: Phiên làm việc thứ Nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (02/08/2019 10:32)
» ​Đồng Nai: Tổ chức Lễ khai mạc Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” lần thứ X, năm 2019; kỷ niệm 10 năm tổ chức Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” (2010 - 2019) (05/08/2019 08:13)
» ​Đồng Nai: Họp báo công bố Đại hội Hội công bố Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (25/07/2019 10:14)
» ​Đồng Nai: Hoàn thành Đại hội Hội LHTNVN cấp huyện và cấp sơ sở. (04/07/2019 09:46)
» Biên Hòa: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN) thành phố Biên Hòa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 (02/07/2019 14:19)
» ​Tân Phú: Chị Trương Thị Ngọc Giàu tái cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện (01/07/2019 21:07)
» "Đi bộ vì sức khoẻ" kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (28/06/2019 08:44)
» ​Vĩnh Cửu: Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Cửu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (28/06/2019 07:49)
1 - 10 Next
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập