Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017) - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
​Tăng cường công tác phát triển Đoàn - Hội khu vực nhà trọ
Cập nhật 13/11/2017 15:20

Tiếp tục thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên ở khu dân cư, khu nhà trọ. Đó là nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 22 CT/TU ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80 -KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 07 -CT/TW của Bộ chính trị khóa VIII trong tình hình mới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa tương xứng với sự phát triển của số lượng doanh nghiệp và công nhân trong doanh nghiệp; công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên đạt tỷ lệ thấp, vai trò nhiều tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp còn mờ nhạt, phương pháp công tác còn hạn chế, nội dung hoạt động còn thiếu cụ thể, chưa hấp dẫn, hiệu quả thấp, việc vận động chủ doanh nghiệp và người lao động ủng hộ, tham gia chưa cao. Từ thực tế cho thấy, tổ chức Đoàn, tổ chức Hội LHTN Việt Nam rất khó xây dựng được tổ chức của mình trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, công tác tiếp cận ngày một khó, giới chủ doanh nghiệp chưa ủng hộ việc thành lập các chi Đoàn, chi Hội trong doanh nghiệp mà thanh niên thì rất cần có được một tổ chức, một nơi để sinh hoạt.

 Căn cứ kết luận tại buổi họp ngày 08/8/2017, Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy đã chỉ đạo và nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục nghiên cứu thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, hội ở khu dân cư, khu nhà trọ với mô hình phù hợp, thiết thực để vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên, người lao động…”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động triển khai kế hoạch số 34 KH/TĐTN-TNCNĐT về việc rà soát, khảo sát thành lập mới các tổ chức Đoàn - Hội và tăng cường các hoạt động trong khu vực nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2018, với các nội dung tập trung như:

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn - Hội:

Một là, Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn - Hội tại các khu nhà trọ; kịp thời có những giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động phù hợp với từng địa phương, khu vực.

Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đến với đoàn viên, thanh niên công nhân.

Ba là, Tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong thanh niên công nhân; nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật; xây dựng tinh thần tôn trọng và chấp hành pháp luật trong thanh niên công nhân. Phát huy hiệu quả các đội hình hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho thanh niên công nhân.

Bốn là, Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho thanh niên công nhân tại khu nhà trọ văn hóa: tổ chức sửa chữa khu nhà trọ; sửa chữa, kiểm tra an toàn điện; đăng ký định mức nước; tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy; tổ chức thường xuyên các hoạt động tư vấn sức khỏe sinh sản; truyền thông về dinh dưỡng, cách phòng chống các loại dịch bệnh, phòng tránh tai nạn lao động; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm trong thanh niên công nhân tại khu nhà trọ.

Năm là, Kịp thời phát hiện và giới thiệu, tuyên truyền những mô hình, giải pháp tốt trong tổ chức hoạt động của các cơ sở Đoàn - Hội tại các khu nhà trọ. Định kỳ tổ chức học tập, nhận rộng các mô hình, giải pháp trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội khu vực nhà trọ.

2. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, tăng cường thành lập mới tổ chức Đoàn - Hội ở khu vực nhà trọ.

Một là, Khảo sát, vận động các chủ nhà trọ trong việc thành lập chi đoàn, chi hội trong các khu nhà trọ, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp khi có đủ điều kiện thuận lợi.

Hai là, Thành lập Câu lạc bộ sở thích, tham gia xây dựng “Khu nhà trọ văn hóa”, “Khu nhà trọ tự quản”…Tổ chức giao lưu, liên hoan các Câu lạc bộ, các nhu nhà trọ trong khu vực quản lý để học tập những mô hình hay, có hiệu quả.

Ba là, Xây dựng và ban hành hướng dẫn công tác đoàn viên, rèn luyện đoàn viên, hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn, chi hội phù hợp với điều kiện ca - kíp của thanh niên công nhân. Trong đó, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn, chi hội với chủ nhà trọ.

Bốn là, Tổ chức định kỳ phát hành miễn phí các bản tin, tờ tin, tờ bướm giới thiệu những nội dung cập nhật về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội có liên quan đến thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ.

Trên cơ sở các nội dung đã được xác định, tổ 07 của Tỉnh Đoàn đã tiến hành khảo sát, thành lập, hướng dẫn các hình thức sinh hoạt Đoàn tại các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phốp hợp với Công đoàn các cấp đẩy mạnh công tác khảo sát, tiếp cận chủ nhà trọ để xúc tiến thành lập tổ chức Đoàn - Hội tại khu vực này. Tiến hành theo các bước sau:

* Bước 1: Khảo sát tình hình thanh niên công nhân và chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực nhà trọ.

* Bước 2: Tổ chức tọa đàm, gặp gỡ trao đổi với chủ nhà trọ và thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên công nhân với tổ chức Đoàn.

* Bước 3: Xây dựng lực lượng nòng cốt và đào tạo hướng dẫn phụ trách thực hiện công tác phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong khu vực nhà trọ.

* Bước 4: Chọn các đơn vị thực hiện làm điểm trong công tác khảo sát phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại khu vực nhà trọ.

* Bước 5: Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

Với mong muốn, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân và thực hiện đảm bảo chỉ tiêu của “Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020” theo Kết luận 55 -KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến năm 2020 là: Tập hợp 61.500 thanh niên công nhân vào tổ chức Đoàn - Hội (tỷ lệ 25%); xây dựng 650 chi Đoàn, chi Hội trong doanh nghiệp và khu vực nhà trọ và 200 tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

ra mắt chi đoàn1.jpg
Ra mắt chi đoàn nhà trọ Lương Ngọc Nhẹ - huyện Vĩnh Cửu

Với quyết tâm của tổ chức Đoàn - Hội các cấp, cùng sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các chủ trương, chính sách đối với công nhân và người lao động, việc thành lập tổ chức Đoàn - Hội tại khu dân cư và khu vực nhà trọ trong thời gian tới sẽ có hướng phát triển tốt hơn, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cầu nối giữa chủ nhà trọ với thanh niên và chính quyền địa phương; góp phần củng cố, xây dựng, phát triển các tổ chức đoàn thể tại các khu nhà trọ trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới hiện nay.

Ban Thanh niên Công nhân Đô thị Tỉnh đoàn

CÁC TIN KHÁC
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập