Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017) - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
ĐẠI HỘI ĐOÀN
Trảng Bom: 10 cơ sở Đoàn tổ chức thành công Đại hội
Cập nhật 03/04/2017 10:36

​         * Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Hòa:

Ngày 30/3, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022 được tổ chức với sự tham gia của 90 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hải được tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư Đoàn xã. Đại hội cũng đã bầu 06 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối Dân vận:

Ngày 30/3, tại hội trường Khối Dân vận huyện, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối Dân vận lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức với sự tham gia của 21 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối cơ quan Đảng:

Ngày 30/3, tại hội trường Huyện ủy, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối các cơ quan Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức với sự tham gia của 17 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí. Đ/c Nguyễn Văn Chiến được tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư Chi đoàn. Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

toàn cảnh Đại hội Chi đoàn cơ quan Đảng 123456.jpg 

  Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối các cơ quan Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019​

* Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Chi Cục thuế huyện:

Ngày 31/3, tại hội trường Chi cục thuế huyện, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Chi Cục thuế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức với sự tham gia của 16 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu đ/c Lưu Viết Thế giữ chức danh Bí thư, đ/c Vũ Đức Minh giữ chức danh Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Chi cục thuế 1234.jpg
     Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Chi Cục thuế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019

* Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Văn hóa – Xã hội:

Ngày 01/4, tại hội trường Đài truyền thanh huyện, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Văn hóa Xã hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức với sự tham gia của 17 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 05 đồng chí. Đ/c Nguyễn Thị Thu Bồn được đại hội tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư Đoàn khối. Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

ra mắt BCH Đoàn Khối Văn hóa xã hội 123456.jpg
     BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Văn hóa Xã hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019​ ra mắt tại Đại hội

* Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Văn phòng – Nội vụ:

Ngày 01/4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Văn phòng Nội vụ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức với sự tham gia của 22 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí. Đại hội đã bầu đ/c Nguyễn Trung Chính giữ chức danh Bí thư Chi đoàn. Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Kinh tế huyện:

Ngày 01/4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức với sự tham gia của 81 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí. Đ/c Vương Đình Hiếu được đại hội tín nhiệm bầu giử chức danh Bí thư Đoàn khối. Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

toàn cảnh Đại hội Đoàn khối Kinh tế 12345.jpg
           Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019​

* Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hố Nai 3:

Ngày 02/4, tại hội trường UBND xã Hố Nai 3, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hố Nai 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 -2022 được tổ chức với sự tham gia của 60 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thúy Hường được Đại hội tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư Đoàn xã. Đại hội cũng đã bầu 07 đồng chí là đại biểu chính thức và 03 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đồi 61:

Ngày 02/4, tại hội trường UBND xã Đồi 61, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đồi 61 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 -2022 được tổ chức với sự tham gia của 90 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí. Đồng chí Bùi Xuân Kiên được Đại hội tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư Đoàn xã. Đại hội cũng đã bầu 04 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Viễn:

Ngày 02/4, tại hội trường UBND xã An Viễn, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Viễn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 -2022 được tổ chức với sự tham gia của 60 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thượng được Đại hội tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư Đoàn xã. Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

xa An Vien 1234.jpg
        BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Viễn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 -2022 ​ra mắt tại Đại hội

Cao Phong
CÁC TIN KHÁC
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập