Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017) - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên
Cập nhật 21/03/2017 20:21

​        Thanh niên không chỉ là tương lai của nước nhà, thanh niên là hiện tại, là trụ cột của đất nước. Một nhà tư tưởng nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại đã viết rằng nếu như không dược giáo dục, sẽ có một lớp trẻ với đầy những thói hư, tật xấu. Kể từ trước khi ra đời cho đến suốt trong quá trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và vị trí quan trọng của thanh niên. Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên mỗi giai đoạn có khác nhau nhưng trong bối cảnh hiện nay càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Đánh giá tầm quan trọng của công tác thanh niên và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, năm 2008, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên. Đặc biệt, ngày 24/3/2015, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 với yêu cầu: “Trong thời gian tới, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải được tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Phải khẳng định rằng đa số thanh niên Việt Nam hiện nay vẫn luôn có lòng yêu nước nồng nàn, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, khẳng định niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn; luôn có ý chí vươn lên trong học tập và lao động để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, làm giàu cho bản thâm gia đình và xã hội. Rất nhiều phong trào tình nguyện của thanh niên đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã không chỉ là một khẩu hiệu mà thật sự đi vào cuộc sống. Hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất.

Tuy nhiên, không thể không nhìn nhận một sự thật đáng buồn là cùng với cái tốt, cái đẹp là chủ đạo ấy vẫn có một bộ phận thanh niên sống gấp, a dua, đua đòi, lai căng, thờ ơ, vô cảm, nhất là trước tình hình đất nước. Một bộ phận thanh niên sống ích kỷ, vụ lợi theo kiểu “makeno” (mặc kệ nó), có thể khóc rưng rức trước thần tượng âm nhạc của mình (không xấu, đó là quyền cá nhân) nhưng lại không thể nhỏ nổi những giọt nước mắt xót thương cho số phận cay đắng của đồng bào mình, và đã có một bộ phận thanh niên vi phạm pháp luật.

Có lẽ chưa khi nào mà những phong trào, những hoạt động của Đoàn lại chú trọng nhiều và có nhiều hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng cho thanh niên như những năm vừa qua. Phương thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên đã ngày được đổi mới không chỉ thông qua trường lớp mà đã chú trọng hơn đến việc thông qua các phong trào hành động cách mạng, những mô hình giáo dục thanh niên không ngừng được tìm tòi và thể nghiệm…

Trong bối cảnh của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam hiện nay là chiến thắng đói nghèo lạc hậu, vươn lên làm chủ tri thức và khoa học. Thực trạng đó đòi hỏi càng phải nâng cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đối với thanh niên.

1234567tfgnsgbnsey.JPG
     Lễ kết nạp tập thể lớp Đoàn viên 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Nhơn Trạch

Để làm tốt nhiệm vụ này, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội cần phải được thông tin thường xuyên, liên tục và cập nhật đến với thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ để nhân rộng những gương điển hình, những cá nhân xuất sắc. Điều quan trọng nhất, các tổ chức Đoàn cần không ngừng tự đổi mới, tìm tòi sáng tạo các mô hình hoạt động mới đáp ứng nhu cầu của thanh niên để thu hút thanh niên tham gia các hoạt động. Các cơ quan truyền thông, cả xã hội cần đóng góp những tiếng nói xây dựng của mình để góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên…

Đảng ta xác định công tác thanh niên là công tác chiến lược có ý nghĩa sống còn của dân tộc. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay để tạo ra một lớp thanh niên sống có ước mơ, hoài bão, lý tưởng là nhiệm vụ lớn lao và cần kíp.

                                              Ngọc Anh

CÁC TIN KHÁC
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập