Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017) - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017) - THANH NIÊN ĐỒNG NAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
XUNG KÍCH - ĐỒNG HÀNH
05 nhiệm vụ trọng tâm, 07 nhóm chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 08/02/2017 17:40

Với Chủ đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, 07 nhóm chỉ tiêu cụ thể sau:

* 05 nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống thanh niên Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020”. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh thiếu niên. Tiếp tục triển khai 6 bài học lý luận chính trị.

2. Tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX.

3. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực hoạt động của Đoàn ở các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn. Nâng cao chất lượng công tác Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường các hoạt động quốc tế thanh niên.

4. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, trọng tâm là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Đăng ký và triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

5. Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

* 07 nhóm chỉ tiêu thực hiện:

1- Chỉ tiêu về quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Đoàn: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghiên cứu quán triệt học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đoàn các cấp, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn.

2- Chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, tập hợp thanh niên: Phấn đấu kết nạp mới 40.000 thanh niên vào tổ chức Đoàn và phát triển 45.000 thanh niên vào tổ chức Hội; 100% trường Cao đẳng, Đại học tổ chức tốt các hoạt động thu hút, tập hợp sinh viên.

100% các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

Phấn đấu 85% Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn đảm bảo chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn.

Phấn đấu 95% cơ sở Đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh, khá, không có cơ sở yếu kém (trong đó phấn đấu 75% đạt tiêu chuẩn xuất sắc); 95% đoàn viên đạt tiêu chuẩn xuất sắc, khá (trong đó phấn đấu 75% đạt tiêu chuẩn xuất sắc).

Phấn đấu thành lập mới từ 35 - 40 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu vực nhà trọ và nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên công nhân vào tổ chức Đoàn đạt 5%/TSTN công nhân.

3- Chỉ tiêu về giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: giới thiệu 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp.

4- Chỉ tiêu về hoạt động tình nguyện của thanh niên: Huy động ít nhất 250.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

5- Chỉ tiêu về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: Khai thác từ các nguồn vốn hỗ trợ cho ĐVTN vay phát triển kinh tế trên 15 tỷ đồng.

Phối hợp tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh.

100% Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và 100% đoàn trường THPT có hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh.

6- Chỉ tiêu về công trình, phần việc thanh niên: 100% các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đăng ký, tổ chức thực hiện và gắn bảng công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022

ẻtgbnghmryjmtyuityyj.jpg
        Đại biểu và các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" chụp hình lưu niệm

BTGTĐ

CÁC TIN KHÁC
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập