Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

227- KH/TĐTN-BTG

Ngày ban hành

3/26/2019

Trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức bình xét và trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” lần thứ VI, năm 2018

Cơ quan ban hành

TỈNH ĐOÀN

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

KẾ HOẠCH

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

Ngày hiệu lực

3/26/2019

Attachments

227-khbinhchon.guongmattretieubieu.2018 (3).doc    
Created at 3/26/2019 4:33 PM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 3/26/2019 4:34 PM by Bùi Hữu Chí