Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

Số: 210 KH/TĐTN-BTG

Ngày ban hành

3/5/2019

Trích yếu

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2022

Cơ quan ban hành

TỈNH ĐOÀN

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

KẾ HOẠCH

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

Ngày hiệu lực

3/5/2019

Attachments

210-khtrienkhaicvd.giatrihinhmau.2019.2022xinykbtv.doc    
Created at 3/5/2019 4:04 PM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 3/8/2019 9:16 AM by Bùi Hữu Chí