Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

25-HD/TĐTN-BTG

Ngày ban hành

2/12/2019

Trích yếu

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” đối với cán bộ Đoàn và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên

Cơ quan ban hành

TỈNH ĐOÀN

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

HƯỚNG DẪN

Lĩnh vực:ID

6

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

Ngày hiệu lực

2/12/2019

Attachments

hdhoctapchuyende05.2019.doc    
Created at 2/15/2019 9:04 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 2/15/2019 9:04 AM by Bùi Hữu Chí