Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

158-KH/TĐTN-BTG

Ngày ban hành

9/24/2018

Trích yếu

KẾ HOẠCH tổ chức Hội thi trực tuyến các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên lần VI - năm 2018 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”

Cơ quan ban hành

TỈNH ĐOÀN

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

KẾ HOẠCH

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

Ngày hiệu lực

9/24/2018

Attachments

KHThitructuyenML2018 (1).doc    
Created at 9/26/2018 2:30 PM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 9/26/2018 2:30 PM by Bùi Hữu Chí