Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

101-KH/TĐTN-BTG

Ngày ban hành

4/20/2018

Trích yếu

Kế hoạch Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Cơ quan ban hành

TỈNH ĐOÀN

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

KẾ HOẠCH

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

4/20/2018

Attachments

101 KH tổng kết 10 năm thực hiện NQ 25-TW.pdf    
Created at 6/25/2018 9:40 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 6/25/2018 9:40 AM by Bùi Hữu Chí