Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ​Định Quán: Đẩy mạnh tổ chức tập huấn tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên

Title

​Định Quán: Đẩy mạnh tổ chức tập huấn tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên

Loại tin

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

Loại tin:ID

1

Đoạn tin ngắn

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn cấp cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Định Quán trong thời kỳ mới. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho hơn 150 học viên là cán bộ Đoàn, Hội cơ sở.

Nội dung

 Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn cấp cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Định Quán trong thời kỳ mới. Ban Thường vụ  Huyện đoàn đã phối hợp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho hơn 150 học viên là cán bộ Đoàn, Hội cơ sở.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 15/818/8/2019, với các chuyên đề sau: chuyên đề về “Học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên thanh niên” chuyên đề về “Học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy dân chủ, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi”. Tiếp tục triển khai Đề án của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa XI) về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi” giai đoạn 2018 - 2022”; chuyên đề về “tập huấn hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên”

Bên cạnh đó lớp tập huấn đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về “Tác hại rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích” và thông tin về tình hình An ninh mạng, an ninh biên giới, an ninh Biển Đông; đường lối, chính sách của Đảng ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới; biển, đảo.

Tập huấn PL Khởi nghiệp.jpg 

​Hình ảnh lớp Tập huấn 

Đây là hoạt động thường niên của huyện đoàn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng công tác thanh niên cơ bản để các cán bộ Đoàn, Hội học tập, vận dụng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác, từ đó xây dựng những chương trình hoạt động cụ thể, sao cho phù hợp với điệu kiện thực tế của từngđịa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và thế hệ trẻ để xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.

Đức Trịnh

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/19/2019 9:35 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 9/12/2019 9:46 AM by Bùi Hữu Chí