Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo Chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Title

Thông báo Chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Body

THÔNG​ BÁO

Chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET
 

​Thực hiện Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET tại Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải. 

Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ đổi Giấy phép lái xe tại Sở theo lộ trình như sau:

1. Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2014;

2. Giấy phép lái xe hạng A4: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2015;


3. Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3):


 a) Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016;


 b) Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2017;


 c) Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2018;


 d) Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;


 e) Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2020;


Địa chỉ tiếp nhận: Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai (Số 18, Phan Chu Trinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


Đính kèm: Văn bản số 1563/TB-SGTVT

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 6/18/2014 10:32 AM by System Account
Last modified at 6/18/2014 10:32 AM by System Account