Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

THANH NIÊN CÔNG NHÂN

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 5

Nhóm chuyên mục tin:ID

5

Attachments

Created at 5/26/2016 3:26 PM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 9/25/2018 4:00 PM by Bùi Hữu Chí