Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

CHIẾN DỊCH TNTN HÈ

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 6

Nhóm chuyên mục tin:ID

7

Attachments

Created at 5/26/2016 3:26 PM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 8/8/2017 4:13 PM by Bùi Hữu Chí