Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

KỸ NĂNG THANH NIÊN

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 3

Nhóm chuyên mục tin:ID

3

Attachments

Created at 11/3/2015 9:54 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 1/19/2018 1:40 PM by Bùi Hữu Chí