Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 3

Nhóm chuyên mục tin:ID

3

Attachments

Created at 6/25/2015 4:12 PM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 8/8/2017 3:54 PM by Bùi Hữu Chí