Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

No

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Attachments

Created at 5/10/2014 9:16 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 8/8/2017 4:04 PM by Bùi Hữu Chí