Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

VĂN HÓA - THỂ THAO

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 4

Nhóm chuyên mục tin:ID

4

Attachments

Created at 5/10/2014 9:15 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 8/8/2017 3:58 PM by Bùi Hữu Chí