Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
6- bai hoc LLCT cho DVTN.doc
  
9/11/2017 4:47 PMNo presence informationBùi Hữu ChíTài liệu 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên
6- bai hoc LLCT cho DVTN.pdf
  
9/11/2017 4:47 PMNo presence informationBùi Hữu Chí6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên
Bai1.doc
  
9/18/2017 8:31 PMNo presence informationBùi Hữu ChíBÀI 1:  CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN  TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
bai2.doc
  
9/18/2017 8:32 PMNo presence informationBùi Hữu ChíBÀI 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
bai3.doc
  
9/18/2017 8:33 PMNo presence informationBùi Hữu ChíBÀI 3: ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, CON ĐƯỜNG MÀ ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA ĐÃ LỰA CHỌN
bai4.doc
  
9/18/2017 8:33 PMNo presence informationBùi Hữu ChíBÀI 4: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
bai5.doc
  
9/18/2017 8:34 PMNo presence informationBùi Hữu ChíBÀI 5:HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
bai6.doc
  
9/18/2017 8:34 PMNo presence informationBùi Hữu ChíBÀI 6: PHAT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TUỔI TRẺ VIỆT NAM THI ĐUA HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XUNG KICH TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN